Energiutvalget

Energiutvalget ble oppnevnt 4. mars 2011. Utvalget skulle utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050. Formålet med arbeidet var å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utredningen ble overlevert Olje- og energiministeren 5.mars 2012.

Energiutvalget ble oppnevnt 4. mars 2011. Utvalget skulle utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050. Formålet med arbeidet var å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utredningen ble overlevert Olje- og energiministeren 5.mars 2012.

Lenke til NOU 2012:9 Energiutredningen og rapporter

Lenke til mandatet for Energiutvalget

Medlemmer av Energiutvalget

 • Olav Akselsen - Sjøfartsdirektør fra 2009
   Stortingsrepresentant fra Hordaland 1989-2009
   Olje- og energiminister 2000-2001
 • Marit Arnstad - Advokat og politiker
   Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag 1993-1997 og 2001-2005
   Olje- og energiminister 1997-2000
   Parlamentarisk leder 2003-2005
 • Ellen Stensrud - Hovedkasserer i LO
   Innehar en rekke styreverv og deltar i mange utvalg, særlig på arbeidslivsområdet, men sitter     også i Statkrafts styre som nestleder
 • Petter Haas Brubakk - Direktør for næringspolitikk i NHO
 • Raymond Robertsen - Ansatt i Hammerfest og omegn næringsutvikling og er også daglig leder av Stiftelsen Barentshavkonferansen
   Stortingsrepresentent fra Finnmark (H) 2001-2005
   Aktiv lokalpolitiker for Høyre
 • Bente Haukland Næss - Energi- og miljøkoordinator i Asplan Viak
   Aktiv KrF-politiker i Nittedal og Akershus
   Leder Forbrukerrådet 1996-2006
 • Lars Haltbrekken - Leder av Norges Naturvernforbund (fra 2005-)
   Nestleder 2003-2005
   Natur og ungdom – nestleder 1993-1994, og leder 1994-1995
   Medlem av Verdikommisjonen 1998-2001
 • Kathrine Fog - Assisterende direktør Hydro Energi
   Styremedlem i Energi Norge
 • Eli Reistad - Bonde i Sigdal
   Tidligere nestleder i Norges Bondelag (- 2009)
   Sitter i utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjeden
 • Arne Vinje - Gårdbruker, faglitterær forfatter og ordfører i Vinje (SV)  
   Leder av Norsk Bonde- og småbrukarlag 2000-2002
 • Wenche Teigland - Konserndirektør Energi i BKK
   Diverse styreverv (bl.a. styremedlem i Energi Norge)
 • Steinar Bysveen - Konserndirektør produksjon- og eierskap i Statkraft  
   Adm.dir. Energi Norge (2003-2010)
   Tidligere adm.dir. i IMN og har hatt flere stillinger i Saga Petroleum
 • Nils Kristian Nakstad - Adm.dir. i Enova (fra 2008)
   Tidligere ulike lederstillinger i næringsliv og forskningsvirksomhet
 • Torstein Arne Bye - Fagdirektør, avd.for økonomi, energi og miljøstatistikk SSB
   Professor i energiøkonomi, Universitetet for miljø og biovitenskap
   Formann i det nordiske energiforskningsprogrammet NECCI
   Medlem av en rekke utvalg (bl.a. i 2010 leder for utvalget som vurderte driften av kraftsystemet)
 • Elisabeth Baumann Ofstad -  Seniorrådgiver New Energy, Statoil  


Innspillsmøte for Energiutvalget 22. september 2011

Utvalget inviterte til innspillsmøte fordi utvalgets medlemmer mener kontakt med organisasjoner som gjennom sitt arbeid er involvert i energispørsmål er en viktig kilde til informasjon for Energiutvalget. Det ble gitt anledning til å presentere organisasjonens synspunkter innenfor en tidsramme på 10 minutter. Utvalget ba om at det særlig ble lagt vekt på:

- Hva kan utvalget bidra med i energidebatten?
- Hva ser din organisasjon som de viktigste utfordringene for den norske energiforsyningen fram mot 2050, og hvordan bør vi møte disse utfordringene?

Her er lenke til presentasjonene samlet i en pdf-fil.