Statssekretær Anders B. Werp (H)

E-post: postmottak@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 05

Født: 1961

CV

Politiske verv

Stortingsperioder

Medlemskap i stortingskomiteer

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m. 

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

 • Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.06.2011

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øvre Eiker kommunestyre 1995-1999, ordfører 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Buskerud 1995-1999, medlem 1999-2003, 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Styret for Buskerud Høyre 1998-2008, medlem fra 2009'
 • Medlem Høyres sentralstyre 1998-2008
 • EU-ansvarlig Styret for Øvre Eiker Høyre 1993-1994, leder 1994-1998

Yrkeserfaring

Utdanning

Annet

Offentlige verv

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Modum Bad, fra 2014
 • Medlem Hovedkomiteen for skiflyvning-VM i Vikersund 2012 fra 2010

 

 

 

Til toppen