Statsminister Erna Solberg (H)

E-post: postmottak@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 00

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Svar til Stortinget

Erna Solberg er født i Bergen 24. februar 1961. Hun er gift med Sindre Finnes. Paret har to barn. Solberg er cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi), fra Universitetet i Bergen i 1986.

Solberg var kommunal- og regionalminister 2001-2005, i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Solberg har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989. Hun var parlamentarisk leder for Høyre ved regjeringsskiftet, og var i siste periode medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvidede utenriks- og forsvarskomité og valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013. Hun har tidligere vært medlem av blant andre finanskomiteen og kommunalkomiteen, og leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.

Solberg har vært Høyres leder siden 2004.