Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3361-3380 av 3390 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppsummeringsbrev 07.09.1999

  07.09.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter fjerde nettverkssamling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 7.9.99 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Ole Alexandersen.

 • Oppsummeringsbrev 25.08.1999

  25.08.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter tredje nettverkssamling i KOSTRA for regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 25.08.99 Fylkesmannen i Troms v/Magnar Pedersen: Vi har mottatt en del

 • Oppsummeringsbrev 08.07.1999

  08.07.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  25.06.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  I Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold Anbudsfrist er fredag 25 juni 1999 kl 1500 (lokal tid), jf. kap. III avsnitt 12. Alle anbud må sendes inn i 3 – tre – eksemplarer. Anbudsåpning skal skje onsdag 30 juni 1999 kl 1300 i

 • Den Danske Bank gis tillatelse til oppkjøp av Fokus Bank ASA

  07.05.1999 Brev Finansdepartementet

  Den Danske Bank Aktieselskab Holmens kanal 2-12 DK-1092 København Danmark Deres ref. Vår ref. Dato 98/904 FM ToM 7.5.1999 Den Danske Bank/DDB Fokus Invest – Søknad om konsesjon for erverv av Fokus Bank ASA Det vises til Deres søknad datert 22.

 • Oppsummeringsbrev 05.05.1999

  05.05.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i KOSTRA for regional stat 15. mars 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 05.05.99 En rettelse til møtet den 15.03.99: Under funksjonsgjennomgangen ble

 • Oppsummeringsbrev 28.04.1999 (f)

  28.04.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter andre nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA 22. mars 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 28.4.99 Spørsmål fra Finnmark fylkeskommune; Hva er riktig funksjon for utleieboliger til egne ansatte? Vi

 • Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

 • VII Veiledende trafikkopplysninger

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  VII Veiledende trafikkopplysninger I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Opplysningene omfatter: Passasjerantall og passasjerinntekter Antall

 • Statsbudsjettet 1999 - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - kvinnerettede tiltak

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Til: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Dato: 16.03.1999 Statsbudsjettet 1999 – Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – kap. 2420 post 50 Utviklingstilskudd – kvinnerettede tiltak Nærings- og handelsdepartementet har i

 • Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet - et prosjekt av programkarakter

  16.03.1999 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny satsing for økt deltaking av kvinner i næringslivet – et prosjekt av programkarakter 1. Bakgrunn Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har med utgangspunkt i St prp nr 1 (1998-99) øremerket 10 mill. kroner under kap. 2420 Statens nærings- og

 • Anbudsinnbydelse: Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  14.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  linkdoc028005-990060#docEnglish version Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000 Innhold linkdoc028005-990061#docI Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold linkdoc028005-990062#docII Forpliktelser til offentlig

 • Oppsummeringsbrev 10.03.1999 (f)

  10.03.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter første nettverksmøte i Fylkes-KOSTRA i februar 1999 Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 10.3.99 Spørsmål fra Buskerud fylkeskommune I forbindelse med artsinndelingen står det "byggesaksgebyr"

 • Oppsummeringsbrev 05.03.1999

  05.03.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter første møte for regionalstatsforvaltning Til: KOSTRA-kommuner Fra: Prosjektledelsen Dato: 05.03.99 Sak: Spørsmål fra regionalstatsforvaltning Spørsmål fra fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal 1. En kommune har stilt

 • Arbeidsnotat nr. 2: Bevilgningsreglementet 70 år: Historikk og hovedprinsipper

  11.12.1998 Arbeidsnotat Finansdepartementet

  ARBEIDSNOTAT NR. 2 BEVILGNINGSREGLEMENTET 70 ÅR: HISTORIKK OG HOVEDPRINSIPPER Av Vibeke Trålim Geir Axelsen Cathrine Meland Desember 1998 Bevilgningsreglementet 70 år: Historikk og hovedprinsipper Forord I forbindelse med Finansdepartementets

 • Arbeidsnotat nr. 3: Statens selvassuranse

  20.11.1998 Arbeidsnotat Finansdepartementet

 • Oppsummeringsbrev 02.11.1998

  02.11.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i oktober Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 2.11.98 Innledning Endelig versjon av KOSTRA forsøksforskriftene for året 1999 er fastsatt av KRD og lagt ut på Odin. Følgende endringer er

 • Oppsummeringsbrev 14.09.1998

  14.09.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i august/ september Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 14.9.98 Innledende kommentar: Endelig versjon av KOSTRA forsøksforskriftene for året 1999 vil bli lagt ut 1.11.98. Da vil de

 • Oppsummeringsbrev 19.06.1998

  19.06.1998 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av spørsmål etter nettverksmøter i april/ mai/ juni Til: KOSTRA-kommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 19.6.98 Innledende kommentar: Forklaringer til arter og funksjoner er lagt ut i en oppdatert/justert versjon i uke 25 på ODIN.

 • Oppsummeringsbrev 18.12.1997

  18.12.1997 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering og avklaring av spørsmål etter andre nettverksmøte for 98-kommunene Til: KOSTRA98-kommunene Fra: Prosjektledelsen Dato: 18.12.97 Sak: Avklaring av problemer og spørsmål fra de nye KOSTRA-kommunene Enkelte kommuner har sendt inn sine

Til toppen