Merknader

Statens Sivilrettsforvaltning

Helse - og omsorgsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

MIRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Politidirektoratet

Skattedirektoratet

Norsk Psykologforening

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Statistisk sentralbyrå

Utenriksdepartementet

Norges Kvinne- og familieforbund

Fylkesmannen i vestfold

Advokatforeningen

Likestillings - og diskrimineringsombudet

Datatilsynet

Justis - og politidepartementet

Arbeids - og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Foreningen 2 Foreldre

Norsk senter for menneskerettigheter