Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

Nett-tv Høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova

Se sendingen her

Se sendingen her

Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)