Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord

God forskriftsteknikk og god forberedelse er vesentlig for få et godt regelverk som er så brukervennlig som mulig.

Denne veilederen er skrevet for tilsatte i kommunene som ønsker en innføring i hvordan kommunale forskrifter bør utarbeides.

Formålet med veilederen er å

• bidra til at kommunale forskrifter får god kvalitet

• bidra til at slike forskrifter får en enhetlig utforming og begrepsbruk

• forenkle arbeidet for dem som arbeider med utforming av forskrifter

Prosjektet Opprydding i forskriftsverket startet i 1999 under regjeringen Bondevik og er siden ført videre under regjeringen Stoltenberg og regjeringen Bondevik II. Prosjektet har som formål å skape et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. Prosjektet har avdekket et behov i forvaltningen for veiledning om utarbeiding av forskrifter. Veileder i forskriftsarbeid for kommuner tar spesielt sikte på utarbeidelse av kommunale forskrifter.

Statskonsult har hatt ansvaret for å lage et utkast til veilederen. Dette utkastet har vært forelagt en referansegruppe med medlemmer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunenes sentralforbund,

Oppdal kommune, Oslo kommune og Ålesund kommune.

Utkastet ble i tillegg lagt frem for medlemmene i forskriftsprosjektets styringsgruppe, som har representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vi viser flere steder til Lovteknikk og lovforberedelse, som er en veileder i lov- og forskriftsarbeid utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling. Denne bør brukes aktivt under arbeidet med kommunale forskrifter. 1Lovteknikk og lovforberedelse kan bestilles gjennom Statens forvaltningstjeneste ([email protected]). Bestillingsnummeret er G / 0027. Veilederen er også tilgjengelig på internett. Se kap. 12.2 nedenfor.

Justisdepartementets lovavdeling håper at veilederen vil bli til nytte for alle som arbeider med forskrifter i kommunene. Vi mottar gjerne synspunkter på hvordan veilederen virker, og på spørsmål som det kan være grunn til å ta opp i en senere utgave.

Til toppen