Forskriftsarbeid for kommuner

Utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling i samarbeid med Statskonsult

Veileder for tilsatte i kommunene som ønsker en innføring i hvordan kommunale forskrifter bør utarbeides.

Innhold: