Forskriftsarbeid for kommuner

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling i samarbeid med Statskonsult

Veileder for tilsatte i kommunene som ønsker en innføring i hvordan kommunale forskrifter bør utarbeides.

Innhold: