Vedrørende statstilskudd NITH, Westerdals og NISS

Jeg viser til brev 17. november 2015 og til mitt tidligere svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. november 2015.

Brev av 23.11.15 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Vedlegg:

Brev fra Anthon B Nilsen til KD -23.12.08.pdf

Brev fra advokat Henning Harbo til KD - 11 11 15.pdf

Brev fra advokat Henning Harbo til KD - 19.11.15.pdf

Bilag 1 - Tre framtidsscenarier for NITH.pdf

Bilag 2 - Indikativ verdsettelse av Westerdals og NISS.pdf

Bilag 3 - Forespørsel om møte med KD 11.10.12.pdf

Bilag 4 - Referat fra møte med KD 25.10.12.pdf

Bilag 5 - Presentasjon møte med KD 20.11 13.pdf

Bilag 6 - Konsernintern transaksjon som utløser gevinst.pdf

Bilag 7 - Salg av samtlige aksjer i Westerdals og NISS til NITH.pdf

Bilag 8 - Orientering om sammenslåing (fusjon) fra Anthon B Nilsen 27.1.14.pdf

Bilag 9 - Orientering om gjennomføring av sammenslåing (fusjon) 8.12.14.pdf

Bilag 10 - Forespørsel tilknyttet lov om private skoler med rett til statstilskudd 18.3.2009.pdf