Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2018

Her er oppdragsbrev for statsbudsjettet 2018 - tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 regional- og distriktspolitikk, med vedlegg.

Vedlegg: