Tildelingsbrev 2013 for Statens kartverk

Tildelingsbrev (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen (pdf)