Reindriftsavtale 1. juli 2006 - 30. juni 2007

avtaler og protokoller

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2006/2007, gjeldende fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007.

Til toppen