Jordbruksavtale 2007 - 2008

- Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2007

avtaler og protokoller

Til toppen