Jordbruksforhandlingene 2007 - Tilleggprotokoll fra forhandlingsmøte 5. oktober 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Justering av regelverket for erstatninger ved klimabetingede skader i planteproduksjon

avtaler og protokoller