Jordbruksforhandlingene 2007 - Tilleggprotokoll fra forhandlingsmøte 5. oktober 2007

Justering av regelverket for erstatninger ved klimabetingede skader i planteproduksjon

avtaler og protokoller

Til toppen