Jordbruksforhandlingene 2009 - Tilleggsprotokoll fra forhandlingsmøte 26. oktober 2009

Styringspris for egg på grunn av overnotering i avtaleåret 2008-2009

Avtaler og protokoller

Styringspris for egg egg på grunn av overnotering i avtaleåret 2008-2009

Til toppen