Reindriftsforhandlingene 2010 - Tilleggsprotokoll

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinære tiltak for å legge til rette for økt slakting og omsetning av reinkjøtt - Finnmark

avtaler og protokoller

Ekstraordinære tiltak for å legge til rette for økt slakting og omsetning av reinkjøtt - Finnmark