Jordbruksforhandlingene 2010 - Tilleggsprotokoll

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinær tilpasning av regelverket for erstatninger ved klimabetingede skader i planteproduksjon - Troms

avtaler og protokoller