Forsiden

Endelig jordbruksavtale 2015-2016 - 22. juni 2015

Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag. Tidspunkt for ikrafttredelse av nye satser, maksimalbeløp mv. per tilskuddsordning er fra 1. januar 2016 om ikke annet er oppgitt. For målpriser gjelder avtalen fra 1. juli 2015. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2016.