Reindriftsavtale 1. juli 2017 – 30. juni 2018

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2017/2018, gjeldende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.