Høringsinstanser og høringsuttalelser

Høringsuttalelser - klikk på lenker (pdf-format)

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Norges forskningsråd

Innovasjon Norge

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Sametinget

Norske samers riksforbund

Norsk sjøoffisersforbund

Norges Fiskarlag

Norges Kysfiskarlag

Norges Rederiforbund

Utdanningsdirektoratet (Faglig råd for naturbruk)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

NTNU

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Haugesund

Vox

YS

Til toppen