Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringen la 7. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2013.

Lenke til budsjettportalen

Les og last ned budsjettdokumentene

Meld. St. 2 (2012-2013) Revidert nasjonalbudsjett 2013

Prop. 149 S (2012-2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Prop. 150 LS (2012-2013): Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Pressemeldinger fra Olje- og energidepartementet - RNB 2013

Anslår 348 milliarder kroner i petroleumsinntekter

Norsk statlig deltakelse på islandsk sokkel

Til toppen