Meld. St. 2 (2012–2013)

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget