Meldinger til Stortinget

Meld. St. 2 (2012–2013)

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget