Historisk arkiv

NEFCO skal kjøpe klimakvoter for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO har inngått avtale om at NEFCO skal kjøpe klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020). Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 millioner kvoter fra FN-godkjente prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

- Dette er en oppfølging av den nye retningen i klimakvotepolitikken som Regjeringen la fram for Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett 2013. Framover vil vi bare kjøpe kvoter fra eksisterende prosjekter som står i fare for å avvikle driften, og fra nyutviklede prosjekter. På den måten vil vi bygge opp under utviklingen og legitimiteten til det internasjonale markedet for klimakvoter, sier statssekretær Kjetil Lund.

Kjøpene bygger på FN-systemet for godkjenning av klimakvoter med utgangspunkt i de retningslinjene som har ligget til grunn for kjøpene i første Kyotoperiode.

I den første perioden av Kyotoavtalen bygget Finansdepartementet opp kunnskap om kvotemarkedet gjennom kjøp direkte i markedet. Avtalen med NEFCO innebærer at operativ forvaltning flyttes ut, slik det ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Finansdepartementet beholder det strategiske ansvaret og skal derfor lage retningslinjene for kvotekjøpene.

NEFCO er en internasjonal finansinstitusjon etablert i 1990 av de fem nordiske landene. NEFCO finansierer først og fremst miljøprosjekter som har positiv effekt på utviklingen i Norden. NEFCO forvalter også flere klimakvotefond, herunder to fond som Finansdepartementet deltar i.