Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

RNB: Startløyving til Tingvoll Økopark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringa hjelper i gang etableringa av Tingvoll Økopark i Møre og Romsdal og føreslår 6 millionar kroner for å delfinansiere kostnadane med å etablere eit slikt senter.

Regjeringa hjelper i gang etableringa av Tingvoll Økopark i Møre og Romsdal og føreslår 6 millionar kroner for å delfinansiere kostnadane med å etablere eit slikt senter.  

Tingvoll Økopark skal bli eit senter for formidling og kompetanse innan områda økologi og miljø. 

- Tingvoll Økopark kan bidra til både lokal og regional næringsutvikling, seier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Noreg har ikkje noko opplevingssenter for økologi og miljø. Visjonen for senteret på Tingvoll er ”frå undring til begeistring”. Målet er å vere leiande på formidling av innsikt og kunnskap om praktiske løysingar og ei bærekraftig utvikling til barn, unge og vaksne i skule, arbeid og fritid. Tingvoll kommune var ein av dei første kommunane i landet som erklærte seg som økokommune. 

Derfor er det føreslått å løyve 6 millionar kroner til delfinansiering av etableringskostnader til Tingvoll Økopark.