Prop. 149 S (2012–2013)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget