Historisk arkiv

Fem tømmerkaiprosjekter videre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Totalt var det 19 interesserte. De fem har et investeringsbehov på opp mot 130 millioner kroner. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013

Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Totalt var det 19 interesserte. De fem har et investeringsbehov på opp mot 130 millioner kroner. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Av de fem som nå skal utarbeide fullstendig søknad er det denne gangen to på Østlandet, Drammen i Buskerud og Herre i Telemark. Dette er store og tunge prosjekter som er blitt svært viktige for avsetning av tømmer fra dette området.

De andre prosjektene som går videre nå er Lindås i Bergen (Hordaland), Malo i Molde (Møre og Romsdal), og kaianlegget i Namsos, som er prioritert av en samlet skognæring i Trøndelag., Det er store tømmermengder det dreier seg om. Kaia i Drammen alene prosjekteres til å kunne ta unna 1,1 millioner kubikmeter i året. De fire øvrige kaiene kalkulerer til sammen med å skipe ut 580.000 kubikmeter årlig.

Tømmerkai
Fem prosjektforslag blir invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. (Foto: Torbjørn Tandberg)