Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gassnova

 

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova SF ble opprettet 3. juli 2007 og hører inn under Olje- og energidepartementet som representerer staten som eier. Fra og med 1. januar 2008 ble all aktivitet i forvaltningsorganet Gassnova overført til Gassnova SF. Foretaket er lokalisert i Porsgrunn.

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder CO2-fangst, -transport, -injeksjon, og –lagring. Denne aktiviteten omfatter teknologiutvikling, realisering av utbyggingsprosjekter og rådgivning av Olje- og energidepartementet.

Teknologiutviklingen realiseres særlig gjennom programmet CLIMIT, det nasjonale program for støtte av forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Gassnova SF finansierer demonstrasjons- og kommersialiseringsdelen av programmet, mens Forskningsrådet finansierer forskningsdelen. I statsbudsjettet for 2009 er det til sammen foreslått 150 millioner kroner til programmet.

Gassnova SF gjennomfører de oppgaver, herunder utbyggingsprosjekter, som foretaksmøtet bestemmer. Selskapet har ansvaret for prosjektene:

  • European CO2 Test Centre Mongstad
  • Fullskala CO2-fangst på Kårstø
  • Storskala transport og lagring av CO2

  

Tildelingsbrev til Gassnova

Tildelingsbrev for 2014

Tildelingsbrev for 2013

Tildelingsbrev for 2012 

Tildelingsbrev for 2011

Tildelingsbrev for 2010

Tildelingsbrev for 2009

 

Økonomiforvaltning i Gassnova

Instruks for økonomiforvaltning i Gassnova

Til toppen