Konsesjon for oppretting og drift av digitalt bakkenett for fjernsyn

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon 2. juni 2006