Konsesjon for oppretting og drift av digitalt bakkenett for fjernsyn

Konsesjon gitt ved kongelig resolusjon 2. juni 2006