Budsjettspørsmål 2009

Her finn du spørsmål frå Transport- og kommunikasjonskomiteen med svar frå Samferdselsdepartementet, i samband med handsaminga av statsbudsjettet 2009. Svar vert lagt ut i pdf-format.

Her finn du spørsmål frå Transport- og kommunikasjonskomiteen med svar frå Samferdselsdepartementet, i samband med handsaminga av statsbudsjettet 2009. Svar vert lagt ut i pdf-format.

Merk: Budsjettspørsmål frå stortingsgruppene og svar finn du på Finansdepartementets budsjettportal.

Spørsmål/svar 1: Kap. 1320 Statens vegvesen - Midler til rassikring

Spørsmål/svar 2: Kap. 1320 Statens vegvesen - Prosjekter/bevilgninger

Spørsmål/svar 3: Kap. 1320 Statens vegvesen - Prosjekter/bevilgninger, oppfølging svar 2

Spørsmål/svar 4: Kap. 1313 Luftfartstilsynet

Spørsmål/svar 5: Jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad

.