Andre dokumenter

Embetsed/forsikring

Statsministerens kontor mottar en rekke innsynskrav i embetseder/embetsforsikringer. For å imøtekomme innsynskravene, vil vi nedenfor legge ut de embetsedene/embetsforsikringene som det er begjært innsyn i. Dersom embetsed/embetsforsikring til personer det er bedt om innsyn i ikke finnes i listen, kan dette skyldes at det gjelder personer som ikke er utnevnt som embetsmenn (for eksempel dommerfullmektiger og lekdommere).

Etter Grunnloven § 21 skal embetsmenn avlegge embetsed eller embetsforsikring. Nærmere regler om avlegging av ed og forsikring er gitt ved lov 22. mai 1981 nr. 23 om embetsed.

Embetsed/embetsforsikring innhentes av vedkommende fagdepartement, og sendes Statsministerens kontor. Ved utnevningen utstedes det et bestallingsdokument (utnevningsdokumentet). Dette dokumentet signeres av Kongen og kontrasigneres i tråd med bestemmelsene i Grunnloven § 31. Dokumentet sendes til embetsmannen først når Statsministerens kontor har mottatt underskrevet embetsed/embetsforsikring. 

Statsministerens kontor oppbevarer embetsedene/embetsforsikringene, men ikke bestallingsdokumentene. Se nærmere om rutinene for innhenting av ed eller forsikring i heftet Om statsråd.

Embetsed/embetsforsikring må ikke forveksles med den særskilte dommerforsikringen som alle dommere skal gi etter domstolloven § 60. Dommerforsikringer oppbevares hos Domstoladministrasjonen. For nærmere informasjon om dommerforsikringer vises det til Domstoladministrasjonens nettsider på www.domstol.no.

Statsministerens kontor har den siste tiden mottatt en rekke innsynskrav i embetseder/embetsforsikringer. For å imøtekomme innsynskravene, vil vi nedenfor legge ut de embetsedene/embetsforsikringene som det er begjært innsyn i. Dersom embetsed/embetsforsikring til personer det er bedt om innsyn i ikke finnes i listen, kan dette skyldes at det gjelder personer som ikke er utnevnt som embetsmenn (for eksempel dommerfullmektiger og lekdommere).

Sist oppdatert: 28. oktober 2014.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ø  Å

Navn Dato
A  
Aambø, Stein Egil 07.06.2012
Aanes, Henning Robert  24.11.2003
Aanes, Maria H. Hoff 18.10.2013
Aanes, Sigbjørn 16.10.2013
Aarmo, Sverre Sigurd 16.10.2003
Aarrestad, Anne Marie 02.03.1998
Aarrestad, Anne Marie 09.11.2012
Aarset, John-Ragnar K. 18.10.2013
Aarvik, Per Annstein 20.07.1988
Aasgaard, Tone 08.03.2004
Askvik, Olav 24.09.1973
Aarsæther, Anne 04.01.1994
Aasrud, Rigmor 24.10.2005
Agnalt, Arnfinn 17.01.1996
Akerlie, Eirik 27.01.1999
Akselsen, Olav 21.03.2000
Albrigtsen, Svein 28.05.1990
Alver, Arve Rosvold 26.06.2000
Alvsaker, Svein 03.03.1975
Anchersen, Arne 05.03.1990
Amundsen, Per-Willy 16.10.2013
Andersen, Dag Terje 13.11.1992
Angell, Oddbjørg 28.04.2009
Angelsen, Peter 05.11.1997
Ankill, Britt 29.08.1990
Anundsen, Anders 16.10.2013
Arianson, Helga Karin 07.07.1998
Arnesen, Hanne Helle 19.04.2004
Arnstad, Marit 12.01.1998
Arntzen, Wenche Elizabeth 11.05.2007
Aspaker, Elisabeth Ragnhild 22.06.2004
Auestad, Thor Henning 15.02.2008
Auestad, Thor Henning 19.11.1990
Aure, Aud-Inger 12.01.1998
Austbø, Anne 10.10.1983
Ayhan, Dilek 29.10.2013
B  
Backer, Inge Lorange 07.03.1984
Bakke, Tormod 19.10.1990
Bals, Anders Johansen 16.10.2013
Barth, Anette 18.08.2010
Barth-Larsen, Kristin 03.02.2012
Bartnes, Odd Arve 17.07.2001
Baumann, Elizabeth 13.09.1996
Bay, Nils Ole 13.04.2011
Bech, Anja 21.04.2008
Bech, Lisa Elin 18.03.2006
Behrens, Lise Bogen 27.05.2011
Berg, Bjørn Oddmar 21.07.2008
Berg, Morten 26.10.1998
Berg, Åse 11.11.1985
Berg, Åsmund 23.03.2012
Berget, Ole 21.10.2013
Berget, Mona 25.03.2011
Berg-Hansen, Lisbeth 30.10.2000
Bergby, Gunnar 01.02.1986
Bergflødt, Marianne 14.10.2007
Berggren, Aksel-Bernhard 23.10.2001
Bergh, Espen 28.07.1994
Bergheim, Cathrine Løken 06.11.2011
Bergsjø, Per Erik 23.11.2011
Bergstrøm, Tina 10.10.2007
Bergtun, Vidar 06.05.2004
Berntsen, Per-Roar 01.10.2001
Berntsen, Thorbjørn 03.11.1990
Birkeland, Turid 22.11.1996
Bjelland, Hanne Sofie Tønsberg 21.05.2007
Bjerke, Anne Regine Ramm 03.12.1999
Bjerke, Leif Gunnar 03.04.2002
Bjurstrøm, Hanne Inger 22.01.1993
Bjurstrøm, Hanne Inger 22.10.2009
Bjørnebet, Tore 04.05.2004
Bjørnestad, Helge 10.04.1989
Bjørnestad, Paal 16.10.2013
Bjørnvik, Arve Martin 04.03.2009
Bjørnøy, Helen Oddveig 20.10.2005
Bjørnøy, Kari Johanne 23.07.1990
Bjørvik, Dag 11.02.2008
Blom, Beate 14.05.1999
Blom, Peter A. 05.06.1987
Blåfjelldal, Hanne Maren 16.10.2013
Bogstad, Bjørn 02.05.2011
Bokhari, Laila 16.10.2013
Bommen, Christian 03.07.1992
Bondevik, Kjell Magne 23.10.1972
Borgenholt, Fritz 10.03.1995
Borgerud, Ragnhild 22.02.2010
Borgundvaag, Bjørgulv Vinje 11.06.2014
Brandtzæg, Herina Bruins 19.12.2004
Bratberg, Nina 08.11.2010
Brathole, Dag 27.06.2006
Brattskar, Hans 02.04.1993
Brattskar, Hans 16.10.2013
Brein-Karlsen, Cecilie 16.10.2013
Brein-Karlsen, Vidar 18.10.2013
Breivik, Jens 08.09.1977
Brekk, Lars Peder 17.02.2000
Brende, Børge 06.05.2002
Brende, Torild Margrethe 14.05.2007
Brenden-Veisal, Anita Adeline 25.03.2006
Brodtkorb, Julie Margrethe 16.10.2013
Bruflot, Audun 23.04.2012
Brofoss, Knut 21.10.1980
Bruland, Alf Henrik 03.02.1978
Brusdal, Eli Synnøve 27.10.2006
Brustad, Sylvia Kristin 12.08.1997
Bruun, Hilde Foyn 14.02.2008
Bruzelius, Karin Maria 12.12.1976
Brønn, Jan Ivar 13.02.2002
Buer, Kjell 25.02.1983
Buflot, Olav 10.12.2007
Buhaug, Oda Kari Holen 11.12.2007
Bull, Henrik 09.07.2010
Bull, Steingrim 20.11.1985
Busch, Tor-Aksel 28.10.1981
Bygstad, Vigdis 12.09.1997
Bøe, Øystein 02.06.2000
Bøen, Ida Kristin 06.11.2008
Bøhn, Anders 10.02.1989
Børset, Gunnar 08.07.2012
Bårdsen, Arnfinn 11.07.2004
C  
Chaffey, Paul 16.10.2013
Christensen, Lars Andreas 22.02.1985
Christiansen, Arne 09.02.1972
Christiansen, Arne G. 04.05.2004
Christophersen, Margareth 11.04.2000
Clemet, Kristin 22.03.1990
Coward, Kirsti 21.10.1974
D  
Dahl, Ola 28.01.1999
Dahl, Svein 28.01.1999
Dale, Jon Georg 18.10.2013
Davidsen, Pål Arne 16.10.2013
Devold, Kristin Krohn 30.11.2001
Djupedal, Øystein Kåre 20.10.2005
Duna, Maria Synøve Engøy 02.02.2001
Dyrnes, Anne-Mette 20.09.1996
Dæhlin, Ragnhild 17.01.1992
Dørstad, Inger Kjersti 31.08.2006
Dørum, Odd Einar 14.01.1998
Dåvøy, Laila  23.10.1990
Dåvøy, Laila 23.03.1999
E  
Egeberg, Brynjulf Karl 07.05.2001
Eide, Espen Barth 18.05.2000
Eidem, Inge Bjørn 05.05.2004
Eikrem, Svein 05.03.2007
Eikås, Arne Bernard 11.12.2004
Eldøy, Ragnar 09.03.2011
Elsheim, Magni (tidl. Skaar) 02.04.2003
Elstad, Erik 07.07.1980
Elstad, Jens Kristian 06.03.2008
Endresen, Clement 27.04.2006
Endresen, Sissel 05.01.2003
Engh, Inga Bejer 04.01.2005
Engstrøm, Bjørn 05.06.2008
Enoksen, Odd Roger 03.11.2005
Eriksen, Odd 27.10.2005
Eriksson, Robert 16.10.2013
Erlandsen, Anne Grethe 16.10.2013
Erstad, Jan Erik 11.04.1985
Evang, Jon Broch 21.10.1997
Evensen, Lars Ole 16.06.2005
F  
Faaberg, Lidvard 01.11.1977
Faanes, Roger 15.01.1999
Fagernes, Øystein Vegner 12.07.2004
Fagernæs, Sven Ole 24.01.1996
Falkanger, Aage Thor 21.02.2010
Fanebust, Arne 17.02.1984
Faremo, Grete 03.03.1986
Faremo, Grete 18.03.1991
Fause, Lars 15.07.1996
Fegran, Ben 19.10.2010
Fernsjø, Trine Elisabeth 22.12.2001
Feyling, Bjørn 04.03.2012
Feyling, Bjørn Underhaug 11.04.2003
Finstad, Sissel 19.11.2009
Fisknes, Tonje 21.12.2006
Fjellanger, Guro  26.08.1999
Fjærvoll, Dag Jostein  12.01.1998
Flaterud, Erland 20.02.2012
Fleisje, Per Håvard 30.09.2006
Flock, Hans 19.11.1980
Flod, Jan Martin 04.05.1984
Flornes, Magnar 09.06.1970
Forsnes, Marit 29.11.2012
Fosheim, Berit 08.09.1981
Fosmark, Per Racin 08.11.2008
Foss, Per-Kristian  13.11.2001
Fossen, Cathrine 01.12.2008
Fossum, Anne Ellen 27.01.1999
Fossum, Bård 27.04.2011
Fostervold, Kåre 16.10.2013
Frisak, Nina 05.02.1987
Frisvold, Lars Eirik 21.01.1991
Frøseh, Astrid Lærdal 30.12.1993
Fykse, Tore 07.05.2004
Färber, Fredrik 16.10.2013
G  
Gaarder, Hilde Heltberg 06.08.1990
Gabrielsen, Ansgar  28.08.2002
Galtung, Vincent 14.05.1990
Gard, Torjus 30.06.1993
Giske, Trond 03.04.2000
Gjedrem, Svein Ingvar 03.12.1980
Gjelsten, Wenche Fliflet 11.10.1994
Gjelsvik, Astrid 22.02.2008
Gjone, Finn Erik 18.05.1998
Gjone, Tor Nikolai Aavatsmark 05.05.1988
Gjølstad, Liv 05.04.1983
Gjølstad, Torbjørn 30.03.1979
Gjønnes, Kåre 19.01.1998
Godal, Bjørn Tore 28.01.1992
Gregussen, Otto 12.01.1994
Grimsmo, Liv 05.05.2004
Grimstad, Jo Kyrre 27.08.2010
Grove, Gunnhild 03.06.2011
Grøndalen, Randi 05.05.1989
Grønvik, Dagfinn 10.07.1995
Gulati, Himanshu 18.10.2013
Gundersen, Tron 02.10.2002
Gunnes, Morten 09.08.1982
Gussgard, Karenanne 04.01.1984
Gustavsen, Terje Moe 21.08.1997
Guttormsen, Kirsti Elisabeth 09.02.2012
H  
Haaland, Bjørn Runar 25.11.2005
Haarstad, Ragnhild Queseth 13.01.1998
Haavardsen, Knut Dag 14.07.2004
Haave, Tone 03.02.2012
Haga, Berit 13.03.1995
Haga, Hilde Margrete Wiesener 12.05.1975
Haga, Sissel Berdal 10.10.1983
Haga, Åslaug Marie  28.03.1994
Hagen, Gunnar Greger 20.02.1995
Hagen Tore 26.08.1991
Halvorsen, Bernhard 18.06.1996
Halvorsen, Kristin 13.12.2005
Halvorsen, Vidar Hauge 22.05.1998
Hansen, Asbjørn Nes 03.09.1988
Hansen, Bjørn Eirik 23.11.2009
Hansen, Jan-Atle 30.03.2007
Hansen, Rune B. 29.05.2000
Hansen, Vibeke Bull 10.10.1990
Hanssen, Bjarne Håkon 06.04.2000
Hanssen, Gunnar 12.12.1975
Hareide, Knut Arild  09.11.2001
Harlem, Hanne 03.04.2000
Haug, Bjørn 10.07.1972
Haug, Stig-Ole 22.12.1999
Haug, Stig-Ole 29.05.2007
Hauge, Kristian Dahlberg 22.10.2013
Haugestad, Anders 02.05.1995
Haugland, Valgerd Svarstad  27.04.1999
Haugnes, Tormod 08.09.1989
Haugstad, Bjørn 17.10.2013
Haugstad, Ivar R. 05.05.2004
Haugstad, Mari Bø 20.04.2006
Hazeland, Thomas Arnold 26.01.1983
Hedlund, Mary-Ann 26.04.1990
Heiberg, Astrid Nøklebye 06.04.1981
Heiberg, Astrid Nøklebye 16.10.2013
Heide, Ola Rambjør 25.03.2011
Hekneby, Anita Cisilie Jarvoll 30.03.2011
Helgesen, Vidar 29.01.2002
Helleland, Eivind 10.06.2012
Hellerslia, Thom Arne 01.11.2009
Hellesnes, Torstein 07.06.1996
Helliesen, Jan 18.01.1985
Hengsle, Odd 20.12.1977
Henrichsen, Erland 03.04.1996
Henriksen, Arne 03.04.1995
Henstein, Hugo 08.11.2010
Hermansen, Øystein 29.12.1993
Hernes, Gudmund 22.11.1990
Hernæs, Pål Sigvard 13.09.1990
Hertzberg, Mette 09.07.1999
Heyerdahl, Kristel 22.03.2011
Hidle, Grethe Rønneberg 06.09.1996
Hjermann, Harald 06.12.2004
Hoel, Jan 10.03.1988
Hoel, Øyvind 15.01.1996
Hoff, Hans Christian 07.02.1983
Hohle, Ole Magnus 26.05.2011
Hoksrud, Bård André 17.10.2013
Holden, Svein 17.04.2008
Hole, Ove Kjell 10.05.1989
Holm, Leif 17.01.2011
Holmedal, Elin 28.4.2009
Holmås, Heikki 16.04.2012
Holstad, Leif Egil 02.11.2008
Holt, Ola Trygve 05.09.2005
Holtermann, Constance 20.10.1997
Holth, Erik 20.03.1995
Horn, Anne 27.03.2011
Horn, Christian Henrik 06.11.2009
Horn, Ellen 30.06.2000
Horne, Solveig 16.10.2013
Houg, Tora Aasland 17.10.1991
Hovden, Ståle 05.08.1988
Hove, Hogne 13.05.2010
Hugem, Elisabeth 24.04.2009
Huitfeldt, Anniken 11.04.2008
Huitfeldt, Iver 24.10.1974
Høgberg, Rune 05.11.2004
Høgetveit, Einar 20.04.2009
Høie, Bent 16.10.2013
Høivik, Walter 10.11.2011
Høybråten, Dagfinn 05.01.1990
Høyer, Anker Ruth 13.12.1993
Hågenvik, Helga Elisabeth 17.04.2008
I  
Indreberg, Hilde 15.08.1994
Ingebrigtsen, Guri Helene 30.06.2000
Ingebrigtsen, Laila 03.03.2003
Isaksen, Per Magne 01.07.1991
Isaksen, Torbjørn Røe 16.10.2013
J  
Jacobsen, Ørnulf Henrik 04.04.1991
Jagland, Thorbjørn 08.11.1996
Jahr, Kristian Alexander 10.04.1986
Jahre, Hans-Petter 11.05.1989
Jalling, Åsne Julsrud 29.03.2006
Jansen, Sverre 06.10.1994
Jebens, Sverre Erik 29.04.1988
Jensen, Egil Fronth 23.05.1989
Jensen, Inger Marie Dons 30.12.1993
Jensen, Inger Marie Dons 15.03.1995
Jensen, Jardar 16.10.2013
Jensen, Kristin Holm 29.10.2013
Jensen, Rune 15.03.2005
Jensen, Siv 16.10.2013
Joa, Ingolv 30.12.1982
Johnsen, Petter Jean 18.09.1990
Johnsen, Sigbjørn 19.03.1991
Johnson, Georg Espolin 27.03.2002
Johnson, Hilde Frafjord 16.01.1998
Jordahl, Birgitte 25.10.2013
Jordal, Per Johannessønn 15.05.2007
Jørgensen, Svein Øverland 05.05.2004
K  
Kaasbøll, Helge Johan 01.11.1994
Kallerud, Knut H. 19.11.1996
Kapelrud, Jon 18.10.1983
Karlsrud, Jon 26.02.1979
Kavlie, Geir 20.10.2005
Kjelland-Mørdre, Kristin 05.01.2000
Kjøllestal, Marianne 12.09.1988
Kjølmoen, Bjarne Vidar 31.08.1995
Klausen, Rune 20.03.2012
Klepp, Sigurd 04.05.2004
Kleppa, Knut Sveinung 12.12.2007
Kleppa, Magnhild Meltveit 13.01.1998
Kleppestø, Knut 18.04.1988
Klev, Knut 05.05.2004
Kleveland, Dagfinn 15.05.2006
Kleven, Anne Gro Aanensen 18.06.2001
Knudsen, Grete 04.09.1992
Kleven, Tone 21.03.2003
Kløvstad, Finn 06.04.1983
Knudsen, Øystein Erling 05.02.1993
Kolbjørnsen, Hilda Gerd 05.03.1997
Koslung, Lars Petter 23.11.2007
Kosmo, Jørgen Hårek 18.02.1994
Koti, Rigmor Elianne Skjeie 16.04.2012
Kraggerud, Tore 20.04.2012
Kristensen, Svein 11.01.1989
Krog, Jørn Aksel 22.12.1998
Krogh, Bernt 13.03.1995
Kvavik, Guro Vale 10.01.2011
Kveli, Hans Olasen 24.08.1999
Kverkild, Marit Dypdal 27.09.2002
Kvisberg, Torunn Elise 06.11.2009
L  
Laake, Olav Trygveson 14.01.1976
Lahnstein, Anne Enger  04.10.1999
Lande, Kristin 29.05.2008
Landfald, Inger-Marie 09.02.2001
Landmark, Arne 21.05.1984
Langbakk, Øistein 18.07.2005
Larsen, Viggo Storhaug 23.04.2000
Leirvik, Halvard 31.08.2012
Lende, Gaute 23.04.2012
Lereim, Eirik 14.05.2012
Lervik, Bjørn Arvid 27.12.2008
Lie, Nils Erik 30.01.1981
Lien, Tord 16.10.2013
Lillebergen, Bjørn 07.03.2002
Lilletun, Jon  20.10.1997
Lillevik, Ingrid Johanne 21.07.2000
Lind, Gunnar 28.06.1992
Lindbøl, Espen 21.03.2011
Lindseth, Sidsel B. 01.02.1999
Lindseth, Tore Ingvar 11.05.1992
Lindsetmo, Sven-Jørgen 01.02.2008
Linga, Ole-Arne 09.09.2005
Listhaug, Sylvi 16.10.2013
Lium, Rune 05.12.2007
Lobben, Lars Kristoffer 07.02.2005
Lode, Gunn Elin 05.11.2008
Lous, Kristian 02.02.2000
Ludvigsen, Svein  21.01.2002
Lund, Anne Margrethe 06.12.1993
Lund, Eva Macody 31.08.1995
Lund, Ketil 07.05.1990
Lund, Kjersti 13.10.2010
Lund, Ole Johan 15.01.1996
Lund, Ragne Birte 19.04.1989
Lund, Vilhelm 09.12.2009
Lunde, Daniel 16.11.1993
Lunde, Kari 10.06.2011
Lund-Andersen, Astrid 05.01.2009
Lunde, Lars Andreas 24.10.2013
Lundegård, Signe Margrethe 27.03.2011
Lundgaard, Hans Petter 03.04.1986
Lyng, Arne 06.05.2002
Lyng, Inger 28.01.1997
Lynne, Kari 12.06.1998
Lynne, Kari Annethe 23.11.2001
Lysbakken, Audun Bjørlo 28.10.2009
Løchen, Kristin 17.12.2001
Løwer, Eldbjørg  12.01.1998
Løvold, Elisabeth Bjørge 08.12.2007
Løvold, Vibeke 22.09.2003
 M  
Madsø, Jonas Petter 02.12.2008
Magnæs, Åsmund Marius 02.01.2009
Magnus, Anne Marie 08.10.1991
Magnussen, Mads 10.11.2011
Mahieu, Anne Katinka Børresen 01.03.2012
Martens, Sverre 23.08.1988
Martinsen, Carl Petter 21.07.1988
Matheson, Wilhelm 13.08.2009
Matningsdal, Magnus 26.04.1989
Melander, Erik 03.05.1990
Melbø, Anne Kari 04.05.2004
Meringen, Hans Fredrik Knut 04.10.2012
Mestad, Ingvild 21.03.2011
Meyer, Haakon 05.07.1996
Meyer, Morten Andreas  26.10.2001
Midtgård, Ellen 19.06.1990
Mikalsen, Ann 26.05.2008
Mjølhus, Kari 08.12.1999
Mo, Ellen 18.03.2011
Moe, Bernt Fredrik 25.01.1982
Moe, Ola Borten 22.03.2011
Moen, Erlend Malvik 09.02.2007
Moen, Ole Christian 07.01.2009
Molven, Guri Elisabeth 15.01.1999
Monstad, Helge 02.05.1989
Morrow, Siv 09.05.2006
Movik, Trond Magne 05.05.2004
Mowatt, Terje 28.05.1999
Myhr, Inger 07.08.1987
Myhre, Bodil Torp 23.11.2011
Myhrvold, Kjetil 14.11.2011
Mykland, Torbjørn 02.07.2009
Mæland, Monica 16.10.2013
Møse, Erik 30.12.1993
 N  
Narvland, Runar 17.12.2001
Navarsete, Liv Signe 21.10.2005
Nerdrum, Per Kaare 20.10.2005
Nervik, Marit 11.12.1991
Nesheim, Torkjel 14.08.2004
Nielsen, Rolf 16.08.1976
Nilsen, Agnar Arthur jr. 07.09.1995
Nilsen, Are Trøan 17.07.2007
Nilsen, Helge 14.12.1999
Nilsen-Nygaard, Maren Elisabeth 15.05.1997
Njøsen, Jon Atle 13.12.1991
Noer, Ragnhild 20.6.2005
Norbakk, Karl Magnus 21.06.2001
Norden, Dag Bugge 21.04.1990
Nordengen, Tine Kari 09.07.1999
Nordheim, Ingvild Thorn 03.01.2011
Nordheim-Larsen, Kari 04.09.1992
Norman, Kristin 07.04.2010
Norman, Lisbeth Maria 16.10.2013
Norman, Victor Danielsen 20.05.2002
Nordnes, Synnøve 03.02.1992
Noss, Cecilie Østensen 16.03.2011
Noss, Nina Cathrine 08.04.2000
Nyborg, Magne 19.09.2008
Nyfløt, Ole 21.04.2009
Nygaard Haug, Agnes Margrete 08.01.1971
Nygaard Ottesen, Eva 25.04.1980
Nygård, Olav Danielsen 05.05.2004
Nyhus, Ellen 01.11.2005
Nyhus, Sverre 13.08.1996
Nylund, Monica Hansen 21.11.2002
Nymoen, Hanne Signe 23.09.2010
Næsje, K. Jørgen 29.10.2013
Næss, Anbjørn 90.09.2006
Nørgaard, Kjeld Tore 24.03.2011
 O  
Odland, Tina Margrethe 15.03.1993
Oftedahl, Ivar Axel 4.11.1977
Often, Magnar 03.08.1982
Olafsen, Arne Jørgen 18.12.2006
Olsen, Øystein 30.07.1996
Olsson, Jan Erik Aarsland 09.20.1979
Oma, Arild 13.10.2010
Omsted, Wilhelm 04.01.1988
Opdahl, Svein 06.09.1996
Opsahl, Nina 15.01.1996
Opseth, Kjell Olav 14.11.1990
Orheim, Karita_Bekkemellem 08.08.2000
Os, Edvard 30.03.2011
Osborg, Ruth-Louise 12.01.2011
Ottesen, Anniken Nygaard 30.01.2012
 P  
Paulsen, Hilde Elise 28.05.2002
Paulsen, Siri Berg 22.03.2003
Pedersen, Bård Glad 19.12.2003
Pedersen, Bård Glad 16.10.2013
Pedersen, Helga 20.10.2005
Pedersen, Jan Arild Aaserud 06.12.2011
Pedersen, Jon Gunnar 21.10.2013
Pedersen, Trygve Arvid 17.06.2009
Pedersen, Åge Fred 02.12.1990
Petersen, Jan  30.01.2002
Pettersen, Frode 24.04.2009
Prestbakmo, Arnulf Oleif 02.10.2006
Prestesæter, Pål 23.10.2007
Presthus, Jan Egil 17.08.2006
 Q  
Qvigstad, Jan Fredrik 16.01.1979
 R  
Ramm, Kristin Helene Jahre 12.07.2007
Ramm, Nils Ihlen 05.11.2002
Rastum, Håkon 09.12.1999
Ree, Jørn 01.08.1991
Reehorst, Maiken Rossbach 21.12.2006
Rege, Einar 21.06.1974
Reiten, Magne 04.05.2004
Remen, Hedda 16.10.1997
Remen, Hedda  28.01.2002
Restad, Gudmund 26.01.1998
Rian, Johanne 09.08.2006
Rieber-Mohn, Fredrik 21.01.2009
Rieber-Mohn, Georg Fredrik 21.09.1972
Riis-Johansen, Terje 21.10.2005
Ring, Nini 23.04.2010
Ringdal, Amund Drønen 17.10.2013
Ringnes, Petter 18.03.2011
Rinnan, Edvard Andreas 18.12.2001
Ristesund, Bjørn Enoksen 19.03.2011
Roaldsen, Harald Tore 21.01.2002
Roalkvam, Oddmund 30.03.2007
Robberstad, Kristin 16.03.2011
Robberstad, Leiv 11.10.1991
Romarheim, Håvard 04.09.1992
Roll, Hans Edvard 13.01.1998
Rolstad, Helle 07.09.2000
Rosenvinge, Audun Sommerfeldt 22.10.1997
Rugaas, Bendik 02.03.1997
Rundberget, Aage 14.01.1983
Ryan, Inge 17.03.2009
Rød-Larsen, Terje 08.11.1996
Røhnebæk, Ørnulf 02.06.2005
Rønbeck, Sissel 08.10.1979
Rønning, Thore 16.01.1995
Røstum, Knut 23.12.2002
Røys, Heidi Grande 21.10.2005
 S  
Salomonsen, Brynhild 29.03.2010
Sandal, Reidar 19.01.1996
Sandbukt, Unni 18.03.1996
Sandvik, Knut 19.07.1999
Sanner, Jan Tore 16.10.2013
Sangolt, Berit Marianne 04.07.2012
Saue, Richard 08.07.2007
Schea, Trond Eirik 31.01.2001
Schei, Tore 02.05.1982
Schiøll, Trygve 18.10.1974
Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik 25.10.1996
Schmidt, Frank 06.07.2007
Schou, Ingjerd 01.08.2002
Sekulic, Helen Andenæs 31.05.2011
Selfors, Rolf Fridtjof 24.05.2007
Sellæg, Peter 16.01.1995
Selvaag, Anne Marie 10.12.2007
Silseth, Anne Kamilla 26.02.2010
Sivertsen, Eyvin 30.08.2012
Sjong, Stig 30.10.1997
Sjøvoll, Rannveig 04.05.1992
Skagestad, Siv Torunn 08.11.1994
Skjedsvoll, Jakup 05.05.2004
Skjeldal, Klaus 06.08.2001
Skjæggestad, Wenche 09.12.1999
Skoghøy, Jens Edvin A. 13.02.1998
Skogsholm, Torild 13.01.1998
Skogsholm, Torild 24.10.2001
Skålnes, Svein Åge 20.11.1992
Sletten, Stig Olav 25.05.2011
Smukkestad, Øyvind 03.08.1982
Smørdal, Jarle Golten 29.05.2002
Smørdal, Jarle Golten 24.05.2008
Soknes, Bjørn Kristian 16.12.1987
Solbakken, Bjørn Johan 13.10.1982
Solberg, Eirik Lae 27.08.2004
Solberg, Erna 19.10.2001
Solberg, Hill-Marta 01.06.1995
Solheim, Erik 28.11.2005
Solhjell, Bård Vegar 07.12.2005
Solhjell, Bård Vegar 30.03.2012
Solseth, Berit Svensli 31.07.2003
Solvik-Olsen, Ketil 16.10.2013
Spilde, Magne 11.10.1996
Sponheim, Lars  17.10.1997
Stabel, Ingse 31.07.1979
Stabel, Ingse 30.12.1993
Staff, Fredrik 26.10.2000
Standal, Egil Arne 03.06.2011
Stedal, Birger A. 16.07.1987
Steensnæs, Einar  14.05.2002
Steintveit, Gunnar 24.09.1986
Stensland, Vidar 23.05.2001
Stensland, Vidar 09.02.1990
Stensrud, Mats 05.05.1989
Stephansen, Elisabet 10.07.2007
Stilloff, Anders 24.02.1985
Stillum, Erik 31.08.1995
Stokkan, Bjørn Eirik 22.10.1998
Stoltenberg, Jens 12.11.1990
Stoltenberg, Jens 26.01.1995
Stolt-Nilsen, Eirik 28.03.2001
Stoltz, Anne Marie 18.04.1990
Stoltz, Erik Chr. 03.07.1997
Storberget, Knut 21.10.2005
Strand, Øyvind 09.06.2009
Strøm, Jan Erik 10.05.2010
Strøm, Knut Erik 25.05.1987
Strøm, Rolf 18.01.1995
Strøm-Erichsen, Anne-Grete 17.10.2005
Strømme, Hilde Kollbær 06.01.1992
Strømstad, Ina Elisabeth 23.12.2006
Stub, Ingvild Næss 16.10.2013
Støre, Jonas Gahr 14.02.1995
Støre, Jonas Gahr 21.10.2005
Ståland, Helge 25.07.1983
Sund, Ivar 04.05.2004
Sunde, Nina 20.12.2001
Sunde, Vegard Inge 23.02.2001
Sundtoft, Kristine 16.10.2013
Svane, Thorbjørn Johan 27.05.2008
Svarteberg, Oddmund 22.11.2004
Svartveit, Merete Astrup 01.12.2008
Svendgård, John Morten 17.04.1997
Svensen, Mariann A. 07.03.2005
Sydnes, Anne Kristin 23.05.2000
Sælen, Bjørn Gunnar 13.12.2004
Sæter, Liv Helen 14.01.1996
Sættem, Thor Kleppen 25.10.2013
Sæveraas, Njaal 30.01.1975
Sølberg, Ivar 15.11.2004
Søreide, Ine Marie Eriksen 16.10.2013
Søreide, Lise Gro 25.03.2011
 T  
Tajik, Hadia 24.09.2012
Taraldsrud, Liv Synnøve 02.05.2002
Tenden, Hanne 29.05.2008 
Tenold, Martin 01.12.1990
Tennøe, Janne Elisabeth 18.05.1987
Thingnes, Alexis 17.05.2012
Thorsen, Mette 04.03.2011
Thorvaldsen, Marit Høye 30.08.2005
Thue, Yngvild 11.03.2008
Thune, Ingjerd 31.07.1995
Tjomsland, Steinar 12.02.1991
Thomassen, Steinar 06.09.1978
Thorkildsen, Inga Marte 12.04.2012
Tobiassen, Jannecke 30.06.2014
Tonning, Geir 08.05.2002
Torvik, Olav 04.05.2004
Trannum, Leif Petter 12.10.2010
Trovåg, Steinar 22.06.1981
Tønder, Bård 01.05.2006
Tønset, Ole Kristen 14.05.1998
 U  
Uggerud, Arne Kristen 06.12.1993
Ulsberg, Sverre 11.08.1998
Urdahl, Tom L. 21.05.2003
Utgård, Karl Arne 06.06.1999
 V  
Vada, Ragnhild 18.10.2010
Valla, Gerd-Liv 14.01.1992
Vamraak, Tore 16.10.2013
Vang, Tonje 29.03.2011
Vedde, Stein Arne 27.09.2000
Vedum, Trygve Magnus Slagsvold 20.06.2012
Versland, Robert 10.11.2004
Vesterås, Arne 16.06.1995
Vigmostad, Siri 06.12.1991
Vikanes, Eirik 25.11.2006
Vike, Anne Kristin 19.04.2005
Viken, Stig Halvor 17.03.1993
Villars-Dahl Leif Georg 29.05.2007
Vilsted, Jørn 04.03.1988
Vinje, Anne Elisabeth 14.01.1991
Vogt, Peter 07.02.1986
Voldbæk, Tove Merete 11.03.2002
Voll, Rune 18.09.1990
Vollebæk, Knut 25.04.1986
Vonen, Maria 25.07.1995
Vaage, Jan 19.11.2003
 W  
Wallevik, Reidun 28.03.2000
Wallevik, Reidun 11.02.2002
Wangberg, Walther 18.10.1983
Webster, Bergljot 24.11.2008
Webster, Ingeborg 09.01.1989
Weng, Reidar Otto 07.01.1982
Westgård, Bente 05.11.2007
Widvey, Thorild 29.08.2002
Wiik, Elisabeth 23.11.2011
Wilhelmsen, Jan Fredrik 27.04.2009
Willoughby, Kari Christiansen 01.04.2011
Wittemann, Elisabeth 25.09.2003
 Y  
Ytrehus, Rolf Johannes 25.02.2008
Z  
Zimmer, Frederik 17.12.1976
 Ø  
Øie, Toril M. 30.08.1990
Østbøl, Roger 09.05.1988
Østensvig, Jon 27.05.2011
Østensvik, Tormod 07.05.2001
Øverberg, Ole Kristian 10.05.2007
Øvretveit, Karsten 08.01.2001
Øy, Lars 16.10.2013
Øydegard, Johan Kr.

30.04.2009

Å

 

Åmland, Torkil

22.10.2013

Åmås, Knut Olav

18.10.2013