Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter

Ajourført pr. 30. juni 2012

Ved utgangen av juni 2012 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 342 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 199 har status avsluttet og 143 er fortsatt under behandling.

Siden utgangen av mars har Sentral kontrollenhet mottatt 26 nye varsler. I perioden april - juni er 30 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 17 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.4 – 30.6.2012. Totalt for de 17 sakene er det tilbakebetalt 1 132 668 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajouføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet. 

Avsluttet
(
mnd og år)

Land/
region

Forvalter

Omtvistet
beløp (NOK)

Tilbake-
betalt
beløp
(NOK)

Reaksjon

04.2012

Sri Lanka

Flyktninghjelpen

25 000

25 000

Midlene tilbakebetalt

04.2012

Sri Lanka

Community Trust Fund

309 175

309 175

Midlene tilbakebetalt

04.2012

Sri Lanka

INPACT

74 000

74 000

Midlene tilbakebetalt

05.2012

Bangladesh

Samata

224 177

0

Administrative tiltak

05.2012

Norge

Fisheries and Aquaculture Development Organisation

50 000

0

Krav sendt til Statens innkrevingssentral

05.2012

Burma

Den norske Burmakomiteen

290 237

290 237

Midlene tilbakebetalt

05.2012

Mosambik

Population Services International

4267

4267

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Sør-Afrika

Rikskonsertene

16 088

41 282

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Madagaskar

Det Norske Misjonsselskap

10 609

10 609

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Sør-Afrika

UD

29 414

29 414

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Sør-Afrika

Safer Africa

500 000

0

Påtalemyndigheten involvert

06.2012

Colombia

Digni

24 066

23 926

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Tanzania

UNDP

32 000

0

Administrative tiltak

06.2012

Det palestinske området

TIPH

0

0

Administrative tiltak

06.2012

DR Kongo

Regnskogfondet

171 768

171 768

Midlene tilbakebetalt

06.2012

Uganda

Ministry of Finance, Planning and Economic Development

300 000

0

Administrative tiltak

06.2012

Mosambik

Southern African AIDS Trust

152 990

152 990

Midlene tilbakebetalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2012

Aserbadsjan

Flyktninghjelpen

4 644 200

0

Administrative tiltak

02.2012

Sør-Afrika

Institute for Security Studies

1 151 428

179 043

Midlene tilbakebetalt

03.2012

Tanzania

Agrica LTD

2 698

2 698

Administrative tiltak

03.2012

Tanzania

Tan Roads

5 700 000

0

Påtalemyndigheten involvert

03.2012

Uganda

Human-Etisk Forbund

6 221

10 231

Påtalemyndigheten involvert

03.2012

Tanzania

Jane Goodall Institute

22 652

22 652

Påtalemyndigheten involvert

03.2012

Peru

Regnskogfondet

35 000

35 000

Påtalemyndigheten involvert

03.2012

Malawi

Plan Norge

10 000

11 692

Administrative tiltak

03.2012

Tanzania

Tanzaniaprosjektet

1 990

1 990

Påtalemyndigheten involvert