Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 31. mars 2012

Ajourført pr. 31. mars 2012

Ved utgangen av mars 2012 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 316 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 174 har status avsluttet og 142 fortsatt er under behandling.

Siden rapportering ved årsskifte har Sentral kontrollenhet mottatt 17 nye varsler. I denne perioden er 22 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de ni varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.1 – 31.3.2012. Totalt for de 9 sakene er det tilbakebetalt 263 306 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajouføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet. 

 

Avsluttet

(mnd
og år)

Land/region

Forvalter

Omtvistet beløp (NOK)

Tilbake
betalt beløp (NOK)

Reaksjon

01.2012

Aserbadjan

Flyktninghjelpen

4 644 200

0

Administrative
tiltak

02.2012

Sør-Afrika

Institute for Security Studies

1 151 428

179 043

Midlene
tilbakebetalt

03.2012

Tanzania

Agrica LTD

2 698

2 698

Administrative
tiltak

03.2012

Tanzania

Tan Roads

5 700 000

0

Påtalemyndigheten
involvert

03.2012

Uganda

Human-Etisk Forbund

6 221

10 231

Påtalemyndigheten involvert

03.2012

Tanzania

Jane Goodall Institute

22 652

22 652

Påtalemyndigheten
involvert

03.2012

Peru

Regnskogfondet

35 000

35 000

Påtalemyndigheten
involvert

03.2012

Malawi

Plan Norge

10 000

11 692

Administrative
tiltak

03.2012

Tanzania

Tanzaniaprosjektet

1 990

1 990

Påtalemyndigheten involvert

09.2011

DR Kongo

Flyktninghjelpen

107 629

107 629

Påtalemyndighetene
involvert

09.2011

Pakistan

Kirkens Nødhjelp

360 000

360 000

Midlene
tilbakebetalt

09.2011

Norge

Global Enterprises International

1 274 411

0

Påtalemyndigheten involvert

10.2011

Madagaskar

Det Norske Misjonsselskap

424 426

25 124

Påtalemyndighetene
involvert

11.2011

Namibia

Fokus

91 602

91 602

Påtalemyndighetene
involvert

11.2011

Mosambik

Digni/PYM

183 000

91 130

Midlene
tilbakebetalt

11.2011

Norge

Office for Contemporary Art Norway

491 050

0

Administrative
tiltak

11.2011

Etiopia

Utviklingsfondet

14 904

14 904

Midlene
tilbakebetalt

12.2011

Zambia

Zambia Wildlife Authority

1 693 693

1 730 571

Midlene
tilbakebetalt

12.2011

Sri Lanka

Centre for Policy Alternatives

0

0

Administrative
tiltak

12.2011

Angola

Electoral Institute of South Africa

366 465

224 189

Påtalemyndighetene
involvert

12.2011

Øst-Timor

UD

4 035

4 035

Administrative
tiltak

12.2011

Malawi

Kirkens Nødhjelp

280 000

0

Administrative
tiltak

12.2011

Sri Lanka

Ministry of Nation Building and State Infrastructure Development

800 000

0

Administrative
tiltak

03.2008

Zimbabwe

Human Rights Trust of South Africa

0

0

Påtalemyndighetene
involvert

06.2008

Malawi

Kirkens Nødhjelp

271 000

271 000

Tilbakebetalt
til Norad

06.2008

Sudan

Kirkens Nødhjelp

6 349 200

6 349 200

Påtalemyndighetene
involvert

12.2008

Malawi

SOS-barnebyer

637 057

637 057

Påtalemyndighetene
involvert

01.2009

Norge

ATLAS-alliansen

226 575

0

Norad ikke krevd
tilbakebetaling

01.2009

DR Kongo

Pinsebevegelsens Ytremisjon

952 016

952 016

Midlene
tilbakebetalt

09.2009

Malawi

Kirkens Nødhjelp

400 000

292 061

Påtalemyndigheten
involvert

11.2009

USA

Verdensbanken

25 000

25 000

Midlene
tilbakebetalt

12.2009

Thailand

Innovasjon Norge

-

-

Påtalemyndighetene
involvert

02.2010

Kroatia

Helsingfors-komiteen.

16 000

16 000

Midlene
tilbakebetalt

03.2010

Nepal

Utviklingsfondet

4 700

4 700

Midlene
tilbakebetalt

03.2010

Aserbajdsjan

Eurasia Partnership Foundation

77 090

64 370

Midlene tilbakebetalt

03.2010

Zambia

Legal Resources Foundation

210 000

45 481

Midlene
tilbakebetalt

03.2010

Afghanistan

Norges Røde Kors

594 196

594 196

Påtalemyndighetene involvert

03.2010

Norge

Fadderbarna

-

-

Norad avviklet
samarbeidet

04.2010

Kambodsja

Redd Barna

300 000

157 993

Midlene
tilbakebetalt

04.2010

Tanzania

Landsorganisasjonen

109 395

109 395

Påtalemyndighetene
involvert

04.2010

Uganda

Landsorganisasjonen

182 653

182 653

Midlene
tilbakebetalt

07.2010

Norge

Pakistan Velferdsorganisasjon Norge

45 024

45 024

Påtalemyndighetene
involvert

07.2010

Ecuador

Norsk Misjons Allianse

80 000

67 872

Midlene
tilbakebetalt

07.2010

DR Kongo

Norsk Misjons Bistandsnemnd

1 237 000

480 067

Midlene
tilbakebetalt

08.2010

DR Kongo

Norsk Misjons Bistandsnemnd

400 000

443 232

Midlene
tilbakebetalt

08.2010

Uganda

NorSED

141 050

0

Påtalemyndigheten involvert

08.2010

Sør-Afrika

Marine and Coastal Management

120 000

119 247

Påtalemyndighetene
involvert

08.2010

Liberia

Redd Barna

60 000

59 793

Midlene
tilbakebetalt

10.2010

Thailand

UD

-

-

Administrative
tiltak

11.2010

Tanzania

Ministry of Natural Resources and Tourism

10 927 038

10 927 038

Påtalemyndighetene
involvert

11.2010

Malawi

National Statistics Office

4 517 742

872 000

Midlene
tilbakebetalt

12.2010

Kirgisistan

Solidaritet Norge-Kirgisistan

309 184

9 000

Påtalemyndighetene
involvert

01.2011

DR Kongo

Pinsemenighetens Ytremisjon

99 730

99 730

Midlene
tilbakebetalt

02.2011

Somalia

ADRA

119 642

88 649

Midlene
tilbakebetalt

03.2011

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

246 928

282 667

Midlene
tilbakebetalt

03.2011

Tyskland

UD

45 797

45 797

Midlene
tilbakebetalt

04.2011

Burma

Norsk Folkehjelp

116 271

116 271

Midlene
tilbakebetalt

07.2011

Marokko

UD

472

472

Administrative
tiltak

08.2011

Sudan

Norsk Folkehjelp

403 592

406 706

Midlene
tilbakebetalt

08.2011

Liberia

Flyktninghjelpen

174 104

174 104

Midlene
tilbakebetalt