Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter, januar 2013

Ved utgangen av desember 2012 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 415 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 254 har status avsluttet og 161 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av september hadde Sentral kontrollenhet mottatt 40 nye varsler. I perioden september – desember ble 34 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 20 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 30.9 – 31.12.2012. Totalt for de 20 sakene er det tilbakebetalt 2 193 150 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad. 

Avsluttet(mnd og år)

Land/region

Forvalter

Tilbake-
betalt
beløp (NOK)

Reaksjon

10.2012

Uganda

Haukeland universitetssykehus

17.009

Tilbakebetaling. Lokal partner kunne ikke redegjøre tilfredsstillende for bruken av summen som er tilbakebetalt

10.2012

Øst-Timor

Verdensbanken

0

To personer er anmeldt for underslag. Avtalen med Verdensbanken gir ikke Norge hjemmel til å kreve tilbakebetaling

11.2012

Nigeria

International Institute of Tropical Agriculture

0

Saken er anmeldt og senteret er satt under tilsyn. En investering i et tapsprosjekt etterforskes som bedrageri. Avtalen gir ikke Norge rett til å kreve tilbakebetaling

11.2012

Filippinene

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

32.660

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Underslag

11.2012

Afghanistan

Afghanistankomiteen i Norge

0

Varsel om avvik ved lokalt kontor. Avvik utbedret, samarbeidet fortsetter

11.2012

Kongo

WWF

134.641

Tilbakebetaling og anmeldelse. Internrevisjon påviste underslag hos lokal partner

11.2012

Tanzania

WWF

549.777

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Diverse misligheter hos lokal partner

12.2012

Mosambik

Brenthurst Foundation

0

Prosjektet ikke levert som avtalt. Avtalen oppsagt

12.2012

Tanzania

WWF

9.986

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Diverse misligheter hos lokal partner

12.2012

Namibia

Namibiaforeningen

38.000

Tilbakebetaling og anmeldelse. Misligheter avdekket knyttet til tidligere ansatt  

12.2012

Norge

FN-sambandet

151.086

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Rettskraftig dom på underslag

12.2012

Kongo

Den afrikanske union

292.597

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Midlene er ikke brukt i samsvar med avtalen

12.2012

Namibia

Namibiaforeningen

12.518

Tilbakebetaling. Ansatt ved lokal partner har misbrukt organisasjonens midler

12.2012

Malawi

SOS-barnebyer

15.895

Tilbakebetaling, suspensjon av ansatte og anmeldelse. Internrevisjon avdekket tyveri av bygningsmaterialer

12.2012

Afghanistan

UNDP

0

Risikodempende tiltak gjennomført

12.2012

Mosambik

SOS-barnebyer

38.253

Tilbakebetaling og anmeldelse. Bedrageri. Underslag oppdaget gjennom internrevisjon

12.2012

Kenya

WWF

10.872

Tilbakebetaling og oppsigelse. Stedlige påtalemyndigheter er informert. Underslag og falskneri hos lokal partner oppdaget gjennom internrevisjon.

12.2012

Zambia

UNDP

16.836

Misbruk knyttet til lokal partners bruk av tjenestebil. Tilbakebetaling.

12.2012

Pakistan

Lok Virsa

73.020

Tilbakebetaling og tilleggsprotokoll til avtalen. Utbetalinger i strid med avtalen.

12.2012

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

800.000

Tilbakebetaling, oppsigelse og anmeldelse. Underslag.