Historisk arkiv

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 31. desember 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ajourført pr. 31. desember 2011

Ved utgangen av 2011 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 299 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 147 har status avsluttet og 152 fortsatt er under behandling. Siden rapportering i august har Sentral kontrollenhet mottatt 46 nye varsler.

Nedenstående oversikt viser alle saker hvor mottatt varsel om mistanke om økonomiske misligheter frem til utgangen av 2011 som er blitt avsluttet med reaksjon. Siden  forrige rapport er 14 saker fra hele perioden blitt avsluttet med reaksjon. Totalt for disse 14 sakene er det tilbakebetalt et beløp på 2 649 184 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten viste seg å være ubegrunnet, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført.

Varsler om økonomiske misligheter som det arbeides med, er ikke tatt med i oversikten nedenfor.

Oversikten vil bli ajourført hvert kvartal.

En oversikt over alle avsluttede saker frem til 31.8.2011 er å finne i Rapport om økonomiske misligheter. Den er lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir også fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet. 

Avsluttet
(mnd og år)

Land/region

Forvalter

Omtvistet beløp (NOK)

Tilbakebetalt beløp (NOK)

Reaksjon

09.2011

DR Kongo

Flyktninghjelpen

107 629

107 629

Påtalemyndighetene involvert

09.2011

Pakistan

Kirkens Nødhjelp

360 000

360 000

Midlene tilbakebetalt

09.2011

Norge

Global Enterprises International

1 274 411

0

Påtalemyndigheten involvert

10.2011

Madagaskar

Det Norske Misjonsselskap

424 426

25 124

Påtalemyndighetene involvert

11.2011

Namibia

Fokus

91 602

91 602

Påtalemyndighetene involvert

11.2011

Mosambik

Digni/PYM

183 000

91 130

Midlene tilbakebetalt

11.2011

Norge

Office for Contemporary Art Norway

491 050

0

Administrative tiltak

11.2011

Etiopia

Utviklingsfondet

14 904

14 904

Midlene tilbakebetalt

12.2011

Zambia

Zambia Wildlife Authority

1 693 693

1 730 571

Midlene tilbakebetalt

12.2011

Sri Lanka

Centre for Policy Alternatives

0

0

Administrative tiltak

12.2011

Angola

Electoral Institute of South Africa

366 465

224 189

Påtalemyndighetene involvert

12.2011

Øst-Timor

UD

4 035

4 035

Administrative tiltak

12.2011

Malawi

Kirkens Nødhjelp

280 000

0

Administrative tiltak

12.2011

Sri Lanka

Ministry of Nation Building and State Infrastructure Development

800 000

0

Administrative tiltak

03.2008

Zimbabwe

Human Rights Trust of South Africa

0

0

Påtalemyndighetene involvert

06.2008

Malawi

Kirkens Nødhjelp

271 000

271 000

Tilbakebetalt til Norad

06.2008

Sudan

Kirkens Nødhjelp

6 349 200

6 349 200

Påtalemyndighetene involvert

12.2008

Malawi

SOS-barnebyer

637 057

637 057

Påtalemyndighetene involvert

01.2009

Norge

Atlas-alliansen

226 575

0

Norad ikke krevd tilbakebetaling

01.2009

DR Kongo

Pinsebevegelsens Ytremisjon

952 016

952 016

Midlene tilbakebetalt

09.2009

Malawi

Kirkens Nødhjelp

400 000

292 061

Påtalemyndigheten involvert

11.2009

USA

Verdensbanken

25 000

25 000

Midlene tilbakebetalt

12.2009

Thailand

Innovasjon Norge

-

-

Påtalemyndighetene involvert

02.2010

Kroatia

Helsingfors-komiteen.

16 000

16 000

Midlene tilbakebetalt

03.2010

Nepal

Utviklingsfondet

4 700

4 700

Midlene tilbakebetalt

03.2010

Aserbajdsjan

Eurasia Partnership Foundation

77 090

64 370

Midlene tilbakebetalt

03.2010

Zambia

Legal Resources Foundation

210 000

45 481

Midlene tilbakebetalt

03.2010

Afghanistan

Norges Røde Kors

594 196

594 196

Påtalemyndighetene involvert

03.2010

Norge

Fadderbarna

-

-

Norad avviklet samarbeidet

04.2010

Kambodsja

Redd Barna

300 000

157 993

Midlene tilbakebetalt

04.2010

Tanzania

Landsorganisasjonen

109 395

109 395

Påtalemyndighetene involvert

04.2010

Uganda

Landsorganisasjonen

182 653

182 653

Midlene tilbakebetalt

07.2010

Norge

Pakistan Velferdsorganisasjon Norge

45 024

45 024

Påtalemyndighetene involvert

07.2010

Ecuador

Norsk Misjons Allianse

80 000

67 872

Midlene tilbakebetalt

07.2010

DR Kongo

Norsk Misjons Bistandsnemnd

1 237 000

480 067

Midlene tilbakebetalt

08.2010

DR Kongo

Norsk Misjons Bistandsnemnd

400 000

443 232

Midlene tilbakebetalt

08.2010

Uganda

NorSED

141 050

0

Påtalemyndigheten involvert

08.2010

Sør-Afrika

Marine and Coastal Management

120 000

119 247

Påtalemyndighetene involvert

08.2010

Liberia

Redd Barna

60 000

59 793

Midlene tilbakebetalt

10.2010

Thailand

UD

-

-

Administrative tiltak

11.2010

Tanzania

Ministry of Natural Resources and Tourism

10 927 038

10 927 038

Påtalemyndighetene involvert

11.2010

Malawi

National Statistics Office

4 517 742

872 000

Midlene tilbakebetalt

12.2010

Kirgisistan

Solidaritet Norge-Kirgisistan

309 184

9 000

Påtalemyndighetene involvert

01.2011

DR Kongo

Pinsemenighetens Ytremisjon

99 730

99 730

Midlene tilbakebetalt

02.2011

Somalia

Adra

119 642

88 649

Midlene tilbakebetalt

03.2011

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

246 928

282 667

Midlene tilbakebetalt

03.2011

Tyskland

UD

45 797

45 797

Midlene tilbakebetalt

04.2011

Burma

Norsk Folkehjelp

116 271

116 271

Midlene tilbakebetalt

07.2011

Marokko

UD

472

472

Administrative tiltak

08.2011

Sudan

Norsk Folkehjelp

403 592

406 706

Midlene tilbakebetalt

08.2011

Liberia

Flyktninghjelpen

174 104

174 104

Midlene tilbakebetalt