Utrykte vedlegg til Prop. S 132 (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet