Utrykte vedlegg til Prop. S 35 (2011-2012)

Vedlegg I. Vedrørende elektronisk handel

Vedlegg II.Varer som er unntatt fra denne avtalen

Vedlegg III. Omfatter bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg IV. Fisk og andre marine produkter

Vedlegg V. Vedrørende opprinnelsesregler og gjensidig administrativt samarbeid i tollsaker

Vedlegg V tillegg 1 

Vedlegg V tillegg 2

Vedlegg V tillegg 3a

Vedlegg V tillegg 3b

Vedlegg VI. Gjensidig administrativ bistand i tollsaker

Vedlegg VII. Vedrørende handelsfasiliteter 

Vedlegg VIII. Industrivarer

Vedlegg IX. Vedrørende brukte varer

Vedlegg X. Om anerkjennelse av tjenestetilbyders kvalifikasjoner

Vedlegg XI. Vedrørende reservasjoner

Vedlegg XII. Vedrørende kontaktpunkter for vitenskapelig samarbied

Vedlegg XIII. Om omfattede enheter

Vedlegg XIV. Om generelle noter

Vedlegg I. Landbruksavtalen - peruanske konsesjoner gitt Norge

Vedlegg II. Landbruksavtalen - Norges konsesjoner til Peru

Vedlegg III. Landbruksavtalen - prisbåndsystemet til Peru

Til toppen