Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 176-200 av 752 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • JDs rekrutteringsbrosjyre

  13.06.2014 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Kortfattet informasjon om departementet som arbeidsplass.

 • Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud

  11.06.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veileder for kommunen

 • Framtidige innkjøp til Forsvaret 2014 - 2022

  27.05.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Siktemålet med oversikten 2014 - 2022 er å gi industrien tidleg innsikt i moglege materiellinvesteringar og slik bidra til å vidareutvikle norsk industri si evne til å støtte opp under materiellbehovet til Forsvaret.

 • Future acquisitions for the Norwegian Armed Forces 2014 - 2022

  27.05.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  This publication does not examine each planned project in detail but is intended to create opportunities for in depth discussions between the Armed Forces and industry.

 • Bærekraftig skogbruk i Norge

  16.05.2014 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Klikk på bildet for å lese publikasjonen i PDF-format hos Skog og landskap. (Foto: Skog og lanskap)

 • Reisestipend for journalister

  10.05.2014 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  I 2014 deler Pressens Stipendkomité (Stip) ut 500.000 kroner til reisestipender for journalister. Hensikten er å skape bedre mulighet for omtale i norske medier om situasjonen i fattige land. Alle midler for 2014 er nå tildelt.

 • Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

  07.05.2014 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

 • Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet

  05.05.2014 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbar for å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor.

 • Veileder i statlig budsjettarbeid

  07.04.2014 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.

 • Historier om hav og kyst

  03.04.2014 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Dette heftet inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om våre unike hav- og kystområder.

 • Local Government in Norway

  03.04.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En informasjonsbrosjyre om kommune- og fylkesforvaltning i Norge.

 • Veileder om folkerettslige avtaler

  01.04.2014 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler. Utenriksdepartementets rettsavdeling bistår hele statsforvaltningen i arbeidet med folkerettslige avtaler og gir

 • Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

  18.03.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Vegvesenet har sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner utarbeidet tiltaksplanen.

 • Departementene 1814-2014

  02.03.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2. mars 2014 er 200-årsdagen for den norske regjeringen og departementene. Dette lille heftet viser hovedlinjene i utviklingen av departementene fra 1814 og fram til 2014.

 • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

  24.02.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester.

 • Veileder/merknader til partilovforskriften

  05.02.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

 • Veileder om plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Q-1221B

  28.01.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Kommunene er i introduksjonsloven pålagt en plikt til internkontroll med ordningene i loven. Denne veilederen gir råd til kommunene om praktisering av denne bestemmelsene. Last ned pdf av veilederen her

 • Miljøforvaltningens skolesatsing

  27.01.2014 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  T-1541 ISBN 978-82-457-0480-8 Utigitt i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Polarinstittutt og Riksantikvaren. Trykt utgave kan bestilles hos anne-elisabeth.scheen@kld.dep.no.

 • Lommebudsjettet 2014

  25.01.2014 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2014.

 • Grad av utnytting

  23.01.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

 • HR-strategi 2014–2017

  17.01.2014 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets HR-strategi er grunnlag for utvikling av mennesker og organisasjon i departementet, og trekker opp ansvar, roller og oppgaver på HR-området.

 • Samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a

  07.01.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a

 • Regjeringens forenklingsprosjekt og strategi for små og mellomstore bedrifter - Status

  04.10.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I denne brosjyren finner du en beskrivelse av status i regjeringens forenklingsprosjekt i tillegg til status for tiltakene i regjeringens strategi for små- og mellomstore bedrifter.

 • Den moderne bærekraftige byen

  27.08.2013 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne publikasjonen presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

 • Fakta om fiskeri og havbruk 2013

  13.08.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Faktabrosjyre om norsk sjømatproduksjon – konsum og eksport, fiske og fangst, havbruk og forskning og innovasjon. Utgitt av Fiskeri- og kystdepartementet - august 2013. Last ned brosjyren (pdf-format, 16 Mb)