Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om konsekvensutredninger: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? - vurdering etter § 10

Formålet med veilederen er å beskrive hva som skal til for at en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger og følgelig konsekvensutredes.

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir ut denne veilederen som omhandler § 10 i ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.

Veilederen publiseres i kommentarutgave, og vil bli oppdatert i løpet av høsten 2017. Vi mottar gjerne kommentarer og synspunkt til foreliggende versjon. 

E-post: [email protected]

Veileder: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger (pdf)