Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

Uoffisiell norsk oversettelse

EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av personopplysninger. Risiko som avdekkes skal møtes med tiltak for å ivareta de registrertes personvern.

EUs arbeidsgruppe for personvernspørsmål, WP29, har laget veiledende retningslinjer for vurdering av personvernkonsekvenser. Dette er en uoffisiell norsk oversettelse.

Retningslinjer for vurdering av personvernkonsekvenser (pdf)