Nyttig å vite om husleieloven

Publikasjonskode H-2204 - 2217

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven.

Nyttig å vite om husleieloven(for å bestille brosjyrene må man ta kontakt med Husleietvistutvalget):


Departementet har vektlagt å lage lettleste brosjyrer, og dette kan ha ført til at noen nyanser er blitt borte.