Nyttig å vite om husleieloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Publikasjonskode H-2204 - 2217

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

Nyttig å vite om husleieloven:
Når gjelder husleieloven? (pdf)
Publikasjonsnummer H-2204

Nyttig å vite om husleieloven:
Diskriminering på leiemarkedet (pdf)
Publikasjonsnummer H-2205

Nyttig å vite om husleieloven:
Leieavtaler (pdf)
Publikasjonsnummer H-2206

Nyttig å vite om husleieloven:
Husleie (pdf)
Publikasjonsnummer H-2207

Nyttig å vite om husleieloven:
Depositum (pdf)
Publikasjonsnummer H-2208

Nyttig å vite om husleieloven:
Vedlikehold (pdf)
Publikasjonsnummer H-2209

Nyttig å vite om husleieloven:
Feil ved boligen - hva kan leier gjøre? (pdf)
Publikasjonsnummer H-2210

Nyttig å vite om husleieloven:
Leier misligholder leieavtalen (pdf)
Publikasjonsnummer H-2211

Nyttig å vite om husleieloven:
Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? (pdf)
Publikasjonsnummer H-2212

Nyttig å vite om husleieloven:
Jeg leier og vil si opp leieavtalen (pdf)
Publikasjonsnummer H-2213

Nyttig å vite om husleieloven:
Jeg vil si opp leier (pdf)
Publikasjonsnummer H-2214

Nyttig å vite om husleieloven:
Leier skal flytte - hvilke regler gjelder? (pdf)
Publikasjonsnummer H-2215

Nyttig å vite om husleieloven:
Vi er uenige - hvem kan hjelpe? (pdf)
Publikasjonsnummer H-2216

Nyttig å vite om husleieloven:
Obligasjonsleiligheter (pdf)
Publikasjonsnummer H-2217.

Departementet har vektlagt å lage lettleste brosjyrer, og dette kan ha ført til at noen nyanser er blitt borte.