Historisk arkiv

Generalløytnant Sigurd Frisvold blir forsvarssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Pressemelding

Nr. 074/98
Dato: 20. november 1998

Generalløytnant Sigurd Frisvold blir forsvarssjef

Regjeringen utnevnte i dag generalløytnant Sigurd Frisvold til general i Hæren og forsvarssjef fra månedsskiftet april/mai 1999. Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll anser generalløytnant Frisvold som vel skikket for såvel stillingen som den høyere grad.

Generalløytnant Frisvold vil tiltre som forsvarssjef fra stillingen som Øverstkommanderende i Sør-Norge og Commander Allied Forces North Europe, som han har innehatt siden 15 mars 1996.

Generalløytnant Frisvold er født 5 juli 1947. Han har krigsskole 2, Hærens stabskole 2, United States Marine Corps Command and Staff College, bataljonssjefskurs, Unites States Army War Collge, International Fellows Program, statsvitenskap grunnfag, historie mellomfag, samfunnskunnskap mellomfag og er candidatus magisterii med fagkretsen statsvitenskap og historie.

Generalløytnant Frisvold har meget bred tjenestebakgrunn fra operativ og administrativ virksomhet. Han har blant annet tjenestegjort som kompanisjef, operasjonsoffiser, stabsoffiser, bataljonssjef og regimentssjef. 1 august 1994 ble han utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til tjeneste som sjef for Troms landsforsvar/6. Divisjon inntil han tok over som ØKS. Det formelle skiftet vil finne sted i månedsskiftet april/mai 1999, da general Arne Solli går av for aldersgrensen.

Generallløytnant Frisvold vil selv være tilgjengelig for kommentarer på tlf 51 57 24 02 fra kl 13.00. Bilde og andre detaljer finnes på Forsvarsnett, http://www.mil.no/pressesenter .

Lagt inn 20. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen