Historisk arkiv

Familien Aftab får opphold i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Dato: 21.11.97

Familien Aftab får opphold i Norge

Justisdepartementet har i dag innvilget oppholdstillatelse til Farid og Lubna Aftab og deres fire barn. Familien kommer til Norge i løpet av helgen.

Justisminister Aud-Inger Aure understreker at avgjørelsen er tatt etter en samlet vurdering av familiens nåværende livssituasjon - Vi har tatt særlig hensyn til helsemessige forhold og barnas situasjon, sier justisministeren. Aure er glad for at Kommunaldepartementet har bidratt til å finne praktiske løsninger for familien etter at det ble bestemt å innvilge dem opphold, og at en kommune har sagt seg villig til å bosette familien.

Familien Aftab har begjært omgjøring av Justisdepartementets vedtak av 21. Desember 1994. Departementet betrakter begjæringen som en ny søknad, blant annet med henvisning til at vedtaket ble fattet for snart tre år siden. Familien har vært i hjemlandet Pakistan siden juli 1995.

Justisdepartementet har innvilget søkerne oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i medhold av utlendingsloven § 18 annet ledd og utlendingsforskriften § 21 tredje ledd.

Priv til red

Justisminister Aud-Inger Aure er i dag i Kristiansund. Hun vil være tilgjengelig hjemme på telefon 71 67 16 80 fra kl. 16.00.

Lagt inn 21 november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen