Historisk arkiv

Økt innsats for yrkeshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 53/2002
Dato: 03.10.02

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Rune Solberg, 22 24 47 00

Økt innsats for yrkeshemmede

Regjeringen prioriterer innsatsen for å få yrkeshemmede i arbeid svært høyt. Regjeringen foreslår derfor styrking av Aetat, økning i tiltaksnivået og etablering av nye finansieringsformer i Aetat.

Det foreslås et samlet tiltaksnivå på 30 500 plasser i 2003, som er en økning på omlag 600 i forhold til inneværende år. Bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak for ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere samles under ett nytt kapittel for å sikre effektiv ressursbruk, større fleksibilitet og bedre utnyttelse av bevilgningen.

- Jeg er svært tilfreds med den samlede innsatsen for å få flere yrkeshemmede i arbeid. Høyere tiltaksnivå, kombinert med flere ressurser til Aetat, betyr økt attføringsvirksomhet og økt innsats for at uføretrygdede skal komme raskt tilbake i jobb. Sjansene for å få flere yrkeshemmede i arbeid øker, jo bedre Aetat følger opp den enkelte, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Regjeringen satser i tillegg på nye finansieringsformer i arbeidsmarkedspolitikken, både aktivitets- og resultatbaserte finansieringsformer, som innebærer belønning for økt innsats. Dette gjelder for eksempel i forhold til avklaring av yrkeshemmede. Det vil også bli satt i gang forsøk med konkurranse om formidling av personer som krever ekstra tilrettelegging og oppfølging i arbeidsmarkedet.