Historisk arkiv

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 76/2003
Dato: 05.12.2003

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslår at Beregningsutvalget oppnevnes for en ny fireårsperiode frem til 30. september 2007. Administrerende direktør Svein Longva som har ledet utvalget siden 1986, er gjenoppnevnt som leder. Ellers er utvalget sammensatt slik:

- Seksjonsleder Ann Lisbet Brathaug, Statistisk sentralbyrå
- Sjeføkonom Stein Reegård, Landsorganisasjonen i Norge
- Økonom Ellen Horneland, Landsorganisasjonen i Norge
- Direktør Olav Magnussen, Næringslivets Hovedorganisasjon
- Sjeføkonom Bjørn Tore Stølen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
- Direktør Lars E. Haartveit, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
- Forhandlingssjef Per Kristian Sundnes, Kommunenes Sentralforbund
- Sjeføkonom Erik Orskaug, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
- Generalsekretær Tove Storrødvann, Akademikerne
- Direktør Anne-Kari Bratten, , Arbeidsgiverforeningen NAVO
- Ekspedisjonssjef Øystein Olsen, Finansdepartementet
- Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Finansdepartementet
- Seniorrådgiver Solveig Lie, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kvinneandelen i Det tekniske beregningsutvalget for inntekstsoppgjørene er nå oppe i 43 prosent. Utvalget ble gjenoppnevnt av Kongen i Statsråd i dag med 14 medlemmer hvorav 6 er kvinner.