Historisk arkiv

Etablering av nytt Petroleumstilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 81/2003
Dato: 19.12.03
Kontaktpersoner: Informasjonsrådgiver Nina Skajaa; 22244661 eller Ekspedisjonssjef Gundla Kvam; 22246900

Etablering av nytt Petroleumstilsyn

Regjeringen har i Statsråd i dag besluttet å etablere et nytt Petroleumstilsyn med myndighetsvar for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på sokkelen og enkelte anlegg på land. Petroleumstilsynet skal ha ansvar for å koordinere det samlede tilsynet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved denne virksomheten.

Med beslutningen om å opprette Petroleumstilsynet har Regjeringen fulgt opp ett av reformforslagene i den tidligere fremlagte Tilsynsmeldingen.

- Ved etableringen av Petroleumstilsynet, har vi dannet en tilsynsmyndighet som vil ha legitimitet og autoritet i sikkerhetsspørsmål, sier Arbeids- og administrasjonsminister, Victor D Norman. Hensikten med en koordinert HMS-regulering er å sikre at næringen får et enklere, og mer helhetlig, regelverks- og oppfølgingsregime å forholde seg til, sier statsråden.

- Jeg har store forventninger til at det nye Petroleumstilsynet skal være en foregangsetat i det offentlige, på samme måte som petroleumsnæringen er en foregangsnæring forøvrig, sier statsråden.

Regjeringen har samtidig fastsatt en midlertidig forskrift som skal være brobygger mellom regelverkene som i dag gjelder for petroleumsvirksomheten på sokkelen og på landanleggene. Forskriften utgjør det første skrittet på veien til en helhetlig HMS-regulering av denne samlede virksomheten.

Som leder for det nye tilsynet har Regjeringen tilsatt Magne Ognedal som har bred erfaring med sikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Tilsynet skal være operativt fra 1.januar 2004.

linkdoc153234#docÅpningen av Petroleumstilsynet