Historisk arkiv

Politisk og moralsk ansvar for pionerdykkerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 37/2003
Dato: 27.06.03

Kontaktperson: Informasjonssjef Lisa Bang, 2224 4958 eller 916 39 380

Politisk og moralsk ansvar for pionerdykkerne

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i dag frem stortingsmelding nr. 47 (2002-2003) om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen. Regjeringen legger til grunn at pionerdykkerne som gjorde et banebrytende arbeid i Nordsjøen fra 1965 til 1990, skal få den oppreisningen og økonomiske kompensasjonen de fortjener.

Stortingsmeldingen fastslår at det ikke foreligger et rettslig ansvar for staten, men Regjeringen mener at staten har en politisk og moralsk forpliktelse overfor pionerdykkerne. På denne bakgrunn mener regjeringen at det bør etableres en individuell kompensasjonsordning for pionerdykkerne. Regjeringen ønsker også å gi en kollektiv anerkjennelse av pionerdykkerne i en egnet form.

Samtidig bevilger regjeringen 11,5 millioner kroner til strakstiltak for pionerdykkerne. 1 ^2 millioner kroner skal gå til en stiftelse som kan bistå pionerdykkerne med råd og veiledning. 10 millioner vil etter en fullmakt i en kongelig resolusjon gå til en forskuddsordning for dykkere i en akutt og prekær økonomisk situasjon, i påvente av at kompensasjonsordningen kommer på plass.

Kompensasjonsordning for pionerdykkerne

Regjeringen mener det bør etableres en individuell kompensasjonsordning for pionerdykkerne som finansieres av staten og administreres av en nemnd.

- Regjeringen har bevisst unnlatt å konkretisere beløpsgrenser, fordi det er ønskelig at dette skal være gjenstand for drøftelser i Stortinget. Hensikten med det er at Storting og Regjering sammen skal komme frem til et oppgjør som det er bred enighet om, og som bidrar til at pionerdykkerne føler seg ivaretatt og får den honnør de fortjener, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Anerkjennelse av dykkernes innsats

I tillegg til en individuell kompensasjon ønsker regjeringen en kollektiv anerkjennelse av dykkernes innsats og vurderer etablering av et fond bl.a. for tiltak som skal sikre at kunnskapen om pionerdykkernes arbeidsinnsats sikres for fremtiden.

Strakstiltak

Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil gi 1 ^2 millioner kroner i til støtte en stiftelse som etableres av Nordsjødykker Alliansen og Sjømannsmisjonen. Stiftelsen skal organisere og drifte en kontakttelefon for pionerdykkerne, og bistå med rådgivning og assistanse i forhold til det etablerte hjelpeapparatet. Kontakttelefonen skal være på plass allerede i løpet av sommeren 2003.

I en kongelig resolusjon er det i dag bevilget 10 millioner kroner til en forskuddsordning som kan iverksettes umiddelbart og i påvente av at kompensasjonsordningen kommer på plass. Pionerdykkerne i en akutt vanskelig økonomisk situasjon kan få inntil 200 000 fra denne bevilgningen.

.