Historisk arkiv

Stortingsproposisjon om trygdeoppgjøret for 2003 — Grunnbeløpet foreslås til 56 544 fra 1. mai i år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke grunnbeløpet med 2374 kroner, som gir en økning på 4,73 % fra 2002 til 2003.

Pressemelding

Nr.: 34/2003
Dato: 06.06.03

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Arnulf Leirpoll 22 24 47 67og informasjonssjef Lisa Bang 22 24 49 58

Stortingsproposisjon om trygdeoppgjøret for 2003 – Grunnbeløpet foreslås til 56 544 fra 1. mai i år

Regjeringen foreslår å øke grunnbeløpet med 2 374 kroner, som innebærer at grunnbeløpet blir 56 544 fra 1. mai i år. Dette gir en gjennomsnittlig økning i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 på 4,73 prosent og inkluderer etterregulering fra 2001 på 0,6 prosent og fra 2002 på 0,5 prosent. Regjeringen garanterer en nyregulering etter 1. januar 2004 såfremt lønnsveksten blir høyere enn forutsatt i trygdeoppgjøret.

- Dette oppgjøret innebærer at pensjonistene blir årets inntektsvinnere. Det fortjener de, men det er usedvanlig viktig for norsk industri, solidariteten i inntektsoppgjøret og trygdeoppgjørets troverdighet at Stortinget ikke går ut over de rammene som er foreslått, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

G-reguleringen
Som en følge av forslaget vil pensjonen for enslige minstepensjonister og unge uføre øke med 4 240 kroner til kroner 101 400 pr. år. For minstepensjonistektepar er økningen på hele 12 984 kroner til 180 192, blant annet som en følge av vedtaket om å øke grunnpensjonen til ektefeller og samboere .

- Utgangspunktet for regjeringens forslag er at lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor skal legge rammene. Blir lønnsveksten høyere enn forutsatt er det lagt inn en reguleringsklausul som vil trå i kraft etter 1. januar 2004. Dette er for øvrig på lik linje med føringene i lønnsoppgjøret for statlig sektor, sier Victor D. Norman.

Etterreguleringene
Det foreslås kompensasjon for etterslepet for perioden frem til 2001 på 0,6 prosent og for 2001 til 2002 på 0,5 prosent. Disse punktene var det enighet om i drøftingene i oppgjøret.

Stortingsproposisjon nr 73 (pdf-format)

Stortingsproposisjon nr 75 (Finansdepartementet)