Historisk arkiv

Knut Brofoss blir ny leder av Trygderetten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Knut Brofoss ble i statsråd i dag utnevnt til ny leder av Trygderetten. Han kommer fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), hvor han har vært direktør siden 2000 (17.06.05).

Pressemelding

Nr.: 42
Dato: 17.06.05

Knut Brofoss blir ny leder av Trygderetten

Knut Brofoss ble i statsråd i dag utnevnt til ny leder av Trygderetten. Han kommer fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), hvor han har vært direktør siden 2000.

Brofoss er født 9.10.1948 og utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1973. Han har vært forsker og jobbet sju år i Lovavdelingen i Justisdepartementet (1975-82). Fra 1983 til 1999 var han ansatt i Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet, først som underdirektør, deretter ekspedisjonssjef, og sist som konstituert departementsråd. Brofoss praktiserte også ett år som førstestatsadvokat ved Økokrim.

Knut Brofoss har også deltatt i en rekke offentlige styrer, råd og utvalg, samt i internasjonalt arbeid.