Historisk arkiv

Styrket innsats for å redusere kommersielt press mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 02069F
Dato: 03.10.02

Styrket innsats for å redusere kommersielt press mot barn

Regjeringen vil neste år bruke 1 million kroner til tiltak for å redusere det kommersielle presset mot barn og unge. Pengene skal blant annet benyttes til å gi Forbrukerombudet økte ressurser for å styrke tilsynet med markedsføringen overfor denne målgruppen. Midler vil også bli brukt for å styrke verdibevisstheten om forbruk og reklame.

Markedsføringsloven vil bli gjennomgått for å skjerpe grensene for hva som skal tillates av kommersiell påvirkning av mindreårige. - Blant de ting det vil være aktuelt å se nærmere på i lovarbeidet er et mulig forbud mot reklame som er direkte adressert til barn, samt eventuelle regler om reklame og markedsføring i skolen, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Regjeringen ønsker å stimulere til debatt og påvirke holdninger og praksis. Det skal innledes dialog og samarbeid med annonsører, reklamebransjen, media, organisasjoner og institusjoner. Departementet vil videreføre arbeidet for å styrke undervisningen i forbrukeremner i skolen.

- Reklamen fremstår stadig mer utspekulert. Vi vil skjerpe bevisstheten, tydeliggjøre ansvar og slå ned på overtramp, sier barne- og familieministeren.

BFDs øvrige pressemeldinger om statsbudsjettet 2003