Historisk arkiv

Høringsinstanser til høringsnotat om ny organisering for handsaming av søknader om adopsjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Høyringsinstansar:

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Kommunenes Sentralforbund

Regjeringsadvokaten

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Sivilombudsmannen

Likestillingsombudet

Norges Forskningsråd (NFR)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Childwatch International - UiO

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Volda

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Psykologforening

Norsk Kommuneforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Offentlige Familievernkontorers Organisasjon (OFO)

Kirkens Familievern

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Barnevernsamband

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Verdens Barn

Adopsjonsforum

InorAdopt

Redd Barna

Norges Røde Kors

Voksne for Barn

Landsforeningen for barnevernsbarn

Adoptertes landsforening

Enestående adoptanters forening

AdoptivforeldreForeningen

Nettverk for utenlandsadopterte i Norge v/Heidi K.Nysæther

Foreningen for koreansk adopterte v/Siri Lande

Rettspolitisk forening

Barnevernjuridisk Forum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Stortingsbiblioteket v/Granholt

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.